X

Link do wideo

 

ZGŁOŚ DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANE

W przypadku wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego firmy Pfizer prosimy o kontakt z naszym Działem Monitorowania Bezpieczeństwa Leku

Tel. 22 335 63 26

albo o przesłanie opisu działania niepożądanego wraz ze zwrotnymi danymi kontaktowymi na adres:

Pfizer Polska Sp. z o.o.,
ul.Żwirki i Wigury 16B,
02-092 Warszawa

bądź elektronicznie:

[email protected]

Działania niepożądane oraz dane kontaktowe i osobowe podane powyższą drogą zostaną przeprocesowane przez firmę Pfizer Polska Sp. z o.o. jako administratora danych zgodnie z Pfizer Pharmacovigilance Privacy Policy, osiągalnej pod adresem https://privacycenter.pfizer.com/safety.

 

Reklamacje jakościowe

W przypadku zapytań dotyczących jakości produktów firmy Pfizer, prosimy o kierowanie ich na adres:

[email protected]
X

Link do wideo

SPAM - komunikat

SPAM - komunikat

>
X

W ostatnim czasie docierają do nas liczne sygnały dotyczące otrzymywania wiadomości e-mail typu „spam”, zachęcających do zakupu jednego z produktów firmy Pfizer.


W związku z tym uprzejmie informujemy, iż firma Pfizer nie jest autorem ani nadawcą tych informacji, jak również nie prowadzi promocji swoich produktów sprzedawanych na receptę w formie tzw. mailingu kierowanego do indywidualnych konsumentów.  Informacje zawarte w tego typu wiadomościach są przekazywane bez wiedzy i zgody Pfizer, a  także stanowią często naruszenie prawa poprzez nieuprawnione posługiwanie się zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do korporacji Pfizer.


Osoby, będące odbiorcami tego typu maili wbrew swojej woli, zachęcamy do wzmocnienia kontroli anty-spamowej w swojej poczcie, bądź kontakt z administratorem strony obsługującej pocztę.


Pragniemy zaznaczyć, że jakkolwiek przykro nam z powodu wszelkich niedogodności, to nie jesteśmy w stanie zablokować kierowanej do Państwa niechcianej korespondencji. 

Recently we have been informed that many people are receiving unwanted e-mail spam messages, offering to buy one of Pfizer’s products.


Therefore we would like to kindly inform you, that Pfizer is not an author or initiator of those e-mails and that we do not promote our prescription medicines via mailing to individual consumers. Emails you are receiving contain information distributed without Pfizer knowledge and consent and may constitute violation of law as they are using trademarks registered by Pfizer. 


People who are subjects to such unwanted communication are kindly requested to increase anti-spam control in their mail boxes or contact the administrator. 


Please be informed, that however we are very sorry because of the inconvenience you experience, it is out of our control to block the information you are receiving. 

X

Link do wideo

X

Link do wideo

INFORMACJA MEDYCZNA

Zastrzegamy, że wszelkie informacje przekazywane za pośrednictwem działu INFORMACJI MEDYCZNEJ Pfizer mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą w żadnym przypadku zastępować fachowej porady udzielonej przez lekarza bądź inną osobę upoważnioną do udzielenia takich porad.
22 33 56 100 (należy wybrać 2)
[email protected]
INFORMACJA MEDYCZNA czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:45-16:45 i w piątek w godzinach 9:00-16:00.

Informacja handlowa

W przypadku pytań dotyczących dostępności produktów Pfizer prosimy o kontakt z INFOLINIĄ HANDLOWĄ.
Leki na receptę dla telefonów stacjonarnych
22 335 61 55
dla telefonów komórkowych
801 866 177
INFOLINIA HANDLOWA czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00-17:30 i w piątek w godzinach 9:00-16:00.
Leki bez recepty
22 335 66 01
22 335 66 08
INFOLINIA HANDLOWA czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-16:30 i w piątek w godzinach 8:00-15:00.
Łącząc się z ww. infolinią możecie Państwo uzyskać także informacje o ofertach promocyjnych dostępnych u przedstawicieli Pfizer.