Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Pierwszy Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Pfizer Polska za lata 2016-2017 kompleksowo pokazuje przekrój działań firmy w czterech obszarach: odpowiedzialne zarządzanie, miejsce pracy, podejście do pacjenta i działania społeczne.

 

Dziś o rozwoju firmy świadczą nie tylko działania biznesowe, ale również pozafinansowy wpływ na otoczenie. Zdaniem firmy Pfizer prezentacja priorytetów, podejścia i działań w różnych obszarach to obowiązek wobec interesariuszy, którzy dzięki temu mają szerszy obraz działalności biznesowej firmy. Obchodząc 60-lecie istnienia firmy w Polsce, w Raporcie Odpowiedzialności Społecznej Biznesu za lata 2016-2017, Pfizer przedstawia przekrojowo zasady i wartości, na których opiera codzienne funkcjonowanie, a także prezentuje szereg partnerskich projektów, realizowanych wspólnie z kluczowymi interesariuszami: środowiskiem medycznym, organizacjami pacjenckimi, społecznością lokalną.