Przedstawiciele Pfizer w nowych władzach INFARMY

kontakt

Pfizer Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa
Kontakt telefoniczny
+48 22 335 61 00
Fax
+48 22 335 61 11
e-mail [email protected]
Kapitał zakładowy Pfizer Polska Sp. z o.o.
33 860 000 zł
NIP
521-31-15-586
Regon
011225176

Kapitał zakładowy Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
11 050 000 zł
NIP
521-33-28-885
Regon
140038400

13 maja 2016 r., na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybrane zostały nowe organy INFARMYw kadencji 2016-2018: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Sąd Dyscyplinarny I i II Instancji.

 

Prezesem Zarządu INFARMY została Dorota Hryniewiecka-Firlej, Prezes Zarządu Pfizer Polska. W Zarządzie zasiadają również przedstawiciele innych firm: Roche Polska, Biogen Poland, Boehringer Ingelheim Marketing, Sanofi-Aventis,

AstraZeneca Pharma Poland, Bayer oraz Novartis Poland. W poprzedniej kadencji

Dorota Hryniewiecka-Firlej pełniła funkcję Członkini Rady Nadzorczej INFARMY. 

 

Wśród najważniejszych celów nowego Zarządu jest aktywne włączenie się do dialogu wokół celów i założeń polityki lekowej państwa. „Przed nami bardzo istotna dyskusja nad założeniami polityki lekowej państwa – dokumentem, który może mieć fundamentalne znaczenie dla poprawy dostępu pacjentów do nowoczesnej farmakoterapii.” – podkreśla Dorota Hryniewiecka-Firlej.

 

Jednocześnie Aleksandra Kiedrowicz-Wywiał, Senior Legal Counsel w Pfizer Polska, została wybrana do grona Członków Sądu Dyscyplinarnego II-giej Instancji.

W poprzedniej kadencji  należała do grona Członków Sądu Dyscyplinarnego I-szej Instancji.

 

 

 

 

 

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA reprezentuje 28 wiodących firm sektora farmaceutycznego, prowadzących działalność badawczo-rozwojową i produkujących leki innowacyjne, w tym biotechnologiczne. INFARMA jest członkiem międzynarodowej organizacji zrzeszającej innowacyjną branżę farmaceutyczną – Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), a także Pracodawców RP oraz Krajowej Izby Gospodarczej.

 

Celem INFARMY jest podejmowanie inicjatyw pozytywnie wpływających na tworzenie rozwiązań systemowych w dziedzinie ochrony zdrowia w Polsce. Rozwiązania takie powinny umożliwiać polskim pacjentom korzystanie z nowoczesnych i najbardziej skutecznych terapii, tak by polskie standardy leczenia odpowiadały światowym.

 

Swoją działalnością Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych pragnie wskazać, iż obecność globalnych firm farmaceutycznym na naszym rynku oznacza dla polskich pacjentów dostęp do nowoczesnych leków, co w dużej mierze wpływa na poprawę stanu zdrowia społeczeństwa. Korzyści odnosi również polska gospodarka – w postaci inwestycji, podatków oraz transferu wiedzy.

 

Dbając o przestrzeganie wysokich standardów etycznych innowacyjne firmy farmaceutycznie zrzeszone w INFARMIE przyjęły w 2008 r. Kodeks Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego, który wyznacza normy działań w zakresie: promocji i reklamy produktów leczniczych, organizacji sympozjów, kongresów i innych spotkań naukowych, prowadzenia badań, współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami pacjentów.

 

Od 1 stycznia 2015 r. firmy członkowskie INFARMY stosują w swojej działalności Kodeks przejrzystości – zainicjowaną przez EFPIA samoregulację innowacyjnej branży farmaceutycznej, określającą zasady etycznej współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia.