Pfizer Masterclass – innowacje w kardiologii

kontakt

Pfizer Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa
Kontakt telefoniczny
+48 22 335 61 00
Fax
+48 22 335 61 11
e-mail [email protected]
Kapitał zakładowy Pfizer Polska Sp. z o.o.
33 860 000 zł
NIP
521-31-15-586
Regon
011225176

Kapitał zakładowy Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
11 050 000 zł
NIP
521-33-28-885
Regon
140038400

Ponad 200 kardiologów z całej Polski wzięło udział w konferencji naukowej Masterclass pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Janiny Stępińskiej i prof. dr hab. n. med. Andrzeja Budaja , która odbyła się 7-8 kwietnia 2017r. w Warszawie. Tematem przewodnim wydarzenia były nowoczesne standardy leczenia w niezastawkowym migotaniu przedsionków czyli terapia nowoczesnymi lekami przeciwkrzepliwymi niebędącymi antagonistami  witaminy K. Organizatorem konferencji, będącej częścią ogólnoeuropejskiego programu naukowego Masterclass, była firma Pfizer Polska, od wielu lat ceniony przez lekarzy producent leków kardiologicznych, wyróżniony przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne tytułem „Przyjaciela Polskiej Kardiologii 2016”.   

 

 

Migotanie przedsionków – co to za choroba?

 

Migotanie przedsionków jest najczęstszą arytmią, szacuje się, że dotyczy ona 1-2 proc. populacji czyli kilkuset tysięcy osób w Polsce. Wiek powyżej 65 lat, nadciśnienie, cukrzyca, otyłość, stres to najczęstsze czynniki ryzyka tej choroby, polegającej na nieskoordynowanym kurczeniu się przedsionków serca. Najpoważniejszym powikłaniem migotania przedsionków jest udar niedokrwienny - popularnie mówiąc: udar mózgu, który może prowadzić do trwałego kalectwa i braku samodzielności a nawet śmierci pacjenta. Problem w Polsce jest bardzo poważny, gdyż udar mózgu jest trzecią co do częstości przyczyną śmierci u osób dorosłych według GUS.

 

Jak zminimalizować ryzyko tak poważnych powikłań?

 

Przede wszystkim żaden z nas nie powinien lekceważyć objawów takich jak kołatanie serca, duszność, ból w klatce piersiowej lub zawroty głowy i jak najszybciej udać się do kardiologa. Rutynowe badanie EKG jest wystarczające aby rozpoznać migotanie przedsionków i rozpocząć leczenie.

 

Co zrobić, gdy już wiemy, że mamy migotanie przedsionków serca?

 

Dzisiejsza medycyna dysponuje nowoczesnymi terapiami, które w wielu przypadkach mogą zapobiec groźnym skutkom, jakie ta choroba niesie. Lekarze kardiolodzy w Polsce są świadomi istnienia metod leczenia, które skutecznie zapobiegają udarom, a przede wszystkim są bezpieczne dla pacjenta.