Konkurs na innowacyjną technologię - wsparcie dla pacjentek z mBC

kontakt

Pfizer Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa
Kontakt telefoniczny
+48 22 335 61 00
Fax
+48 22 335 61 11
e-mail [email protected]
Kapitał zakładowy Pfizer Polska Sp. z o.o.
33 860 000 zł
NIP
521-31-15-586
Regon
011225176

Kapitał zakładowy Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
11 050 000 zł
NIP
521-33-28-885
Regon
140038400

 

Pod koniec września br. firma Pfizer ogłosiła konkurs na innowacyjną technologię pt. “Advancing Care for Patients Living with mBC – pierwszą tego rodzaju inicjatywę mającą na celu znalezienie nowych technologicznych rozwiązań, które pomogą i wzmocnią pacjentki w walce z zaawansowanym rakiem piersi (mBC) na całym świecie. Pula nagród o wartości 250 tysięcy dolarów zostanie przyznana pomysłom z największym potencjałem do poprawy jakości życia pacjentek.

 

Zgłoszenia będą weryfikowane przez międzynarodowy komitet sterujący, w skład którego wchodzą dostawcy medycznych usług onkologicznych, pacjentki z mBC i te, które wygrały walkę z rakiem oraz eksperci firmy Pfizer w dziedzinie innowacji, onkologii i technologii. W maju 2017 r. podczas kulminacyjnego wydarzenia na żywo, zostanie wyselekcjonowany zwycięzca, który otrzyma główną nagrodę 130 tys. dolarów.

 

“Diagnozę usłyszałam dwa lata temu i zrozumiałam, jakie są potrzeby dostępu do źródeł i narzędzi, które umożliwią pełnię życia, będąc chorą na mBC – powiedziała Miriam Slome, członkini komitetu sterującego. “Jestem tym samym prawdziwie zainspirowana do uczestnictwa w programie, który wykorzysta moc technologii, aby wesprzeć w codziennym życiu osoby cierpiące na mBC i czekam z niecierpliwością na zgłoszenia.”

 

Technologia staje się coraz ważniejszą częścią życia chorych. „ Wierzymy, że może ona spowodować znaczną poprawę jakości życia pacjentek z mBC” – powiedziała Maria Koehler, MD, PhD, wiceprezes ds. strategii, innowacji i współpracy Działu Onkologii Pfizer. “Dzięki temu programowi, mamy nadzieję dostarczyć rozwiązania najwyższej jakości, które pomogą zredefiniować życie z chorobą i  uzyskać przez pacjentki większą  kontrolę nad leczeniem, wzmocnić relacje z sieciami wspierającymi terapię i żyć pełnią życia, na ile się da.”

 

mBC, najbardziej zaawansowane stadium raka piersi, występuje, gdy nowotwór rozprzestrzenia się poza piersi, atakując inne części ciała, włącznie z kośćmi, wątrobą, płucami i mózgiem. 1,2  Podczas, gdy w ostatniej dekadzie dokonał się ogromny postępu w leczeniu mBC,  wciąż są do wypełnienia znaczne luki  w opiece i wsparciu pacjentek zidentyfikowane w raporcie Global Status of Metastatic Breast Cancer: A 2005 – 2015 Decade Report, opracowanym we współpracy Działu Onkologii Pfizer i Europejskiej Szkoły Onkologii (ESO) w ramach Advanced Breast Cancer Third International Consensus Conference (ABC3). 

 

Konkurs został ogłoszony właśnie w celu wypełnienia braków wskazanych we wspomnianym raporcie. Projekty przełomowych technologii, zgłaszanych do konkursu, powinny odpowiadać co najmniej na jedną z kluczowych potrzeb:

  • Rozwiązanie intuicyjne, możliwe do przystosowania do konkretnej osoby, które  poprawi jakość opieki i kontrolę nad chorobą pacjentek z mBC, a także umożliwi dobrą jakość życia podczas choroby.
  • Rozwiązanie wspierające pacjentki z mBC w codziennym życiu i wzbogacające to życie.
  • Rozwiązanie pozwalające pacjentkom z mBC angażować się i wspierać wzajemnie.

 

Organizacje, przedsiębiorstwa, projektanci i innowatorzy mogą zgłaszać aplikacje konkursowe na stronie www.AdvancingMBCPatientCare.com  do 2 grudnia 2016 r. Zgłoszenia zostaną ocenione według kilku kryteriów, między innymi kreatywności, innowacji, zdolności do zaspokojenia potrzeb pacjentek z mBC nakreślone w konkursie, ogólnej estetyki, intuicyjności oraz wykonalności i wdrożenia. Pięciu półfinalistów zostanie wyłonionych w styczniu 2017 r., otrzymają oni wsparcie mentorów z branży oraz pacjentek z mBC, którzy pomogą rozwinąć proponowane rozwiązania. Trzech finalistów weźmie udział w majowym wydarzeniu ogłoszenia wyników.

 

Więcej informacji na temat mBC, szczegóły konkursu i wytyczne dotyczące zgłoszeń znajdują się na www.AdvancingMBCPatientCare.com

 

 

National Cancer Institute. What you need to know about™ breast cancer. http://www.cancer.gov/publications/patient-education/WYNTK_breast.pdf (link is external). Updated August 2012. Accessed September 27, 2016.

American Cancer Society. Breast Cancer. http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003090-pdf.pdf