Urologia, Seksuologia i Ginekologia

Firma Pfizer jest jedną z największych innowacyjnych firm farmaceutycznych o zasięgu globalnym, dostarczycielem nowoczesnych terapii w różnych dziedzinach medycyny, również w urologii.

Firma Pfizer jest jedną z największych innowacyjnych firm farmaceutycznych o zasięgu globalnym, dostarczycielem nowoczesnych terapii w różnych dziedzinach medycyny, również w urologii, seksuologii i ginekologii.

Łagodny rozrost stercza
(ang. Benign Prostatic Hyperplasia – BPH)

Łagodny rozrost stercza (BPH) należy do najczęstszych chorób urologicznych mężczyzn i jest związany z wiekiem. U prawie połowy mężczyzn po 60 roku życia mogą występować objawy kliniczne BPH, powodując znaczne obniżenie jakości życia, a powikłania, takie jak nawracające infekcje dróg moczowych, kamica pęcherza moczowego czy zakażenia nerek przyczyniają się do pogorszenia stanu zdrowia. Głównym i najczęściej występującym objawem sugerującym BPH jest utrudniony odpływ moczu z pęcherza moczowego.

 

Narządem objętym chorobą jest gruczoł krokowy, nazywany też sterczem lub prostatą, występujący jedynie u płci męskiej. Gruczoł ten zlokalizowany jest tuż poniżej pęcherza moczowego dookoła cewki moczowej. Funkcją gruczołu krokowego jest wytwarzanie wydzieliny, która upłynnia spermę i uodparnia ją na kwaśne pH środowiska pochwy. Dodatkowo skurcz mięśni gładkich prostaty zapobiega wydostawaniu się moczu do cewki moczowej podczas stosunku płciowego.

 

Gruczoł krokowy u zdrowego mężczyzny waży około 20 gramów. Zmiany histologiczne (zwiększenie liczby komórek i w związku z tym masy tkankowej gruczołu), postępujące w miarę starzenia się, powodują powiększenie i stwardnienie struktury gruczołu, co skutkuje uciskiem na cewkę moczową i pojawianiem się objawów klinicznych choroby. Częstość występowania BPH wzrasta wraz z wiekiem. Na podstawie przeprowadzonych badań uważa się, że u około 50% mężczyzn powyżej 40. roku życia rozwinie się w przyszłości histologiczny rozrost stercza (BPH), a u 30-50% z nich wystąpią dokuczliwe objawy z dolnych dróg moczowych.

 

Istotą BPH jest zwężenie cewki moczowej na poziomie gruczołu krokowego powodujące utrudniony przepływ moczu. Za utrudnienie to odpowiedzialność ponoszą dwa mechanizmy. Bezpośredni ucisk z zewnątrz powiększonego gruczołu krokowego na cewkę moczową (komponent mechaniczny) oraz skurcz mięśni gładkich w jego obrębie również powodujący uciśnięcie cewki moczowej (komponent dynamiczny). Te dwa komponenty determinują obraz kliniczny BPH gdzie nasilenie objawów nie zależy bezpośrednio od wielkości gruczołu krokowego. Występowanie tzw. przeszkody podpęcherzowej prowadzi do powstania objawów ze strony dolnych dróg moczowych określanych jako LUTS - lower urinary tract symptoms, do których należą objawy podrażnieniowe (naglące parcie, częstomocz, nietrzymanie moczu) oraz przeszkodowe (niezdecydowany początek mikcji, słaby strumień moczu, wydłużony czas mikcji, kroplowanie, uczucie niecałkowitego opróżnienia pęcherza). Zaniedbane i nie leczone pierwsze objawy choroby mogą doprowadzić do uszkodzenia pęcherza, a w skrajnych przypadkach również nerek. W następstwie mogą skutkować powstaniem kamicy, zatrzymaniem moczu wymagającym założenia cewnika, a nawet ciężką niewydolnością nerek. 

Rozpoznanie BPH

Rozpoznania BPH dokonuje lekarz na podstawie szczegółowego wywiadu, ilościowej oceny dolegliwości, przedmiotowego badania przez odbyt (badanie per rectum), ogólnego badania moczu, oznaczenia stężenia PSA w surowicy krwi (swoisty antygen sterczowy) oraz innych badań zależnie od sytuacji i stanu pacjenta. Zakres działań terapeutycznych dotyczących chorych na BPH jest bardzo rozległy i obejmuje tzw. baczne wyczekiwanie, kiedy to pacjent podlega jedynie obserwacji, farmakoterapię i metody chirurgiczne. Do głównych celów leczenia farmakologicznego należy szybkie, skuteczne i długotrwałe zmniejszenie nasilenia LUTS, przeciwdziałanie powstawaniu przeszkody w odpływie moczu, zapobieganie wystąpieniu ostrego zatrzymania moczu oraz zmniejszenie ryzyka zastosowania leczenia chirurgicznego. Konieczność interwencji chirurgicznej pojawia się u pacjentów, u których leczenie farmakologiczne nie usuwa objawów choroby. 

Blokowanie receptorów odpowiedzialnych za skurcz mięśni gładkich szyi pęcherza moczowego i prostaty (jako jeden z rodzajów terapii farmakologicznej) jest wykorzystywane w leczeniu objawów łagodnego rozrostu stercza. Wykazano, że takie leczenie skutecznie łagodzi dokuczliwe objawy ze strony dolnych dróg moczowych znacząco poprawiając jakość życia wielu pacjentów z BPH.

Zaburzenia erekcji

Zaburzenia erekcji można zdefiniować jako niezdolność uzyskania i utrzymania wzwodu członka wystarczającego do satysfakcjonującego odbycia stosunku seksualnego. Często towarzyszy im indywidualny dyskomfort i trudności w relacji z partnerem seksualnym. Zaburzenia te mogą mieć charakter organiczny – ok. 80% przypadków (choroba lub uszkodzenie somatyczne, wpływ leków, używek), psychogenny lub mieszany  - ok. 20% przypadków (obie grupy przyczyn i czynników mają znaczenie) oraz występować we wszystkich sytuacjach i okolicznościach) bądź pojawiać się sytuacyjne (określone miejsca, okoliczności, osoby).

 

Choć rozpowszechnienie problemu zwiększa się z wiekiem  (występuje u ok. 37% mężczyzn w wieku 70-75 lat), starszy wiek nie jest bezwzględnie związany z występowaniem tych zaburzeń. Dysfunkcja ta dotyczy wszystkich grup wiekowych i dotyka także mężczyzn najmłodszych (ok. 8% w przedziale wieku 20-29 lat oraz odpowiednio ok. 11% w przedziale 30-39 lat).

 

Zaburzenia erekcji uznaje się obecnie nie tyle za odrębną chorobę, co objaw innych chorób, szczególnie dotyczących układu sercowo-naczyniowego, gdyż większość czynników ryzyka jest taka sama. Objawy zaburzeń mogą narastać stopniowo (częściej podejrzewa się wtedy udział czynników organicznych, np. narastającego w związku z nadciśnieniem i nadmiarem cholesterolu uszkodzenia naczyń) lub pojawić się nagle u osoby do tej pory dobrze funkcjonującej seksualnie (częściej podejrzewa się wtedy udział czynników psychologicznych, np. stres związany z nową partnerką, ostry stres związany z inną dziedziną życia lub bezpośredni wpływ działania innych czynników).

 

Firma Pfizer jest pionierem w obszarze farmakologicznego leczenia zaburzeń seksualnych i od wielu lat zapewnia innowacyjne leczenie umożliwiające podniesienie jakości życia pacjentów dotkniętych tym poważnym społecznym problemem.

Ginekologia

Planowanie rodziny jest uznawane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za jeden z najważniejszych  obszarów zdrowotnych dwudziestego pierwszego wieku. WHO w swojej publikacji z 24.03.2017r. podkreśla, iż 225 milionów kobiet na całym świecie  wymaga rzetelnej wiedzy na temat nowoczesnej antykoncepcji, a dbałość o zdrowie prokreacyjne, właściwe zapobieganie niezamierzonej ciąży, planowanie rodziny wraz ze swoim lekarzem, zapobiega śmierci wielu kobiet i dzieci. Każdego roku na świecie, wg szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 15 milionów młodocianych dziewcząt  wydaje na świat dziecko, a dodatkowe 5 milionów poddaje się aborcji.

 

Wybór rodzaju antykoncepcji powinien być wysoce specyficzny, dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjentki, oparty o rozpatrzenie korzyści i czynników ryzyka stosowania takiej metody w zależności od wieku i czynników klinicznych. Przy prawidłowym wyborze metody antykoncepcji, należy kierować się przede wszystkim skutecznością, odwracalnością, bezpieczeństwem stosowania, akceptacją i tolerancją oraz czynnikami klinicznymi.

 

Promowanie świadomego planowania rodziny, a także zapewnienie dostępu do preferowanych, indywidualnie dobranych metod antykoncepcyjnych dla kobiet i par, według Światowej Organizacji Zdrowia, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia samodzielności kobiet, przy jednoczesnym wspieraniu zdrowia i rozwoju społeczności.