Meningokoki

Szczepienia ochronne są fenomenem, największym osiągnięciem medycyny. Dzięki nim udało się zmniejszyć konsekwencje zdrowotne wielu chorób zakaźnych a część z nich, takich jak ospa prawdziwa, błonica czy polio, wyeliminować. Szczepionkom życie zawdzięcza około 122 milionów osób, które bez nich nie miałyby szansy przeżyć nawet okresu dzieciństwa.

Choroba wywołana przez meningokoki jest rzadką, ale poważną chorobą, która może doprowadzić do niepełnosprawności, a w skrajnych przypadkach do śmierci3. Przebieg kliniczny zakażeń meningokokowych jest zróżnicowany. Najczęściej obserwuje się zagrażające życiu zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, rzadziej sepsę, natomiast bardzo rzadko meningokoki są przyczyną zakażeń o łagodniejszym przebiegu, takich jak zapalenie płuc czy zapalenie gardła. U dzieci i młodzieży zakażenie meninkokowe może rozwijać się w piorunujący tempie, prowadząc w ciągu zaledwie kilku godzin do stanu zagrożenia życia4. Choroba meningokokowa postępuję niezwykle szybko, a jej  wczesne objawy są trudne do rozpoznania, ponieważ przypominają objawy powszechnych infekcji.


Na zakażenie meningokokami (bakterie z gatunku Neisseria meningitidis) narażeni są wszyscy. Najczęściej chorują dzieci w wieku do 1 roku życia. Wiele przypadków choroby występuje też u dzieci w wieku do 5 lat oraz  nastolatków i młodych dorosłych w wieku 16- 21 lat. Inwazyjna choroba meningokokowa (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i posocznica) to jedna z najgroźniejszych chorób zakaźnych człowieka.


Około 15% wszystkich przypadków sepsy i prawie 14% bakteryjnych zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych odnotowanych w 2015 roku w Polsce stanowiły zakażenia wywołane właśnie przez meningokoki5. Na uwagę zasługuje fakt, że największą intensywność zachorowań obserwuje się w grupie wiekowej poniżej 5 roku życia, a zwłaszcza w 1. roku życia. życia6.
 

 

_________________________________

2 Szczepienia.pzh.gov.pl, http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/pneumokoki/ .

3 Borg J, Christie D, Coen PG, Pooy R, Viner RM. Outcomes of Meningococcal disease in adolescence: prospective, matched-cohort study. Pediatrics. 2009;123:e502-e509.
4 T. Jackowska, Zapobieganie zakażeniom meningokokowym
5 Raport Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi „CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2015 r.” http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html
6 T. Jackowska, Zapobieganie zakażeniom meningokokowym.