Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM )

Szczepienia ochronne są fenomenem, największym osiągnięciem medycyny. Dzięki nim udało się zmniejszyć konsekwencje zdrowotne wielu chorób zakaźnych a część z nich, takich jak ospa prawdziwa, błonica czy polio, wyeliminować. Szczepionkom życie zawdzięcza około 122 milionów osób, które bez nich nie miałyby szansy przeżyć nawet okresu dzieciństwa.

Kleszczowe zapalenie mózgu, to obok boreliozy, druga bardzo poważna choroba przenoszona przez kleszcze. Czynnikiem etiologicznym są wirusy z rodziny Flaviviridae. Najwięcej zachorowań obserwuje się w okresie od kwietnia do listopada. Co istotne, zachorować może każdy bez względu na wiek.


Kleszczowe zapalenie mózgu ma zazwyczaj dwufazowy przebieg. Pierwsza faza  to okres 7-14 dni od kontaktu z zarażonym kleszczem. Jej objawy są nieswoiste i mogą do złudzenia przypominać symptomy grypy. Po krótkim okresie bezobjawowym zaczyna się druga faza choroby w postaci zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu lub zapalenie opon  mózgowo-rdzeniowych i rdzenia kręgowego. Jak wynika z danych Zakładu Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny7  - w 2017 roku odnotowano  282 przypadków kleszczowego zapalenia mózgu. To niemal dwukrotnie więcej niż w roku 2015. Wzrost zachorowań to efekt zwiększającej się liczby kleszczy będącej rezultatem coraz cieplejszych zim i łagodnego klimatu.


W odróżnieniu od boleriozy (także przenoszonej przez kleszcze) w przypadku KZM nie istnieje specjalne leczenie przeciwwirusowe. Jedyną metodą jest działanie profilaktyczne czyli szczepienie ochronne. Całkowita efektywność ochrony u regularnie szczepionych osób wynosi aż 99%.

 

___________

7 http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2016/INF_16_08B.pdf