Szczepionki

Szczepienia ochronne są fenomenem, największym osiągnięciem medycyny. Dzięki nim udało się zmniejszyć konsekwencje zdrowotne wielu chorób zakaźnych a część z nich, takich jak ospa prawdziwa, błonica czy polio, wyeliminować. Szczepionkom życie zawdzięcza około 122 milionów osób, które bez nich nie miałyby szansy przeżyć nawet okresu dzieciństwa.

 

Szczepionki odegrały szczególne miejsce w rozwoju medycyny. Obecnie są najskuteczniejszą i często jedyną metodą ochrony przed chorobami zakaźnymi zagrażającymi naszemu zdrowiu i życiu. Dziś możemy korzystać ze szczepionek, które chronią nas przed 26 chorobami zakaźnymi1. Szczepionki należą do najściślej kontrolowanej grupy produktów leczniczych dostępnych na rynku. Badania kliniczne skuteczności szczepionek trwają wiele lat, następnie kontrolowane są na każdym etapie procesu ich wytwarzania przed ich wprowadzeniem na rynek.


Wiedza naukowa poparta gruntownymi badaniami i doświadczenia praktyki klinicznej jednoznacznie dowodzą skuteczności szczepień ochronnych zarówno w wymiarze zdrowia indywidualnego, jak i publicznego. Jako firma Pfizer jesteśmy zaangażowani w opracowywanie innowacyjnych leków zwalczających poważne choroby na całym świecie, w tym szczepionek nowej generacji, tak aby odpowiadały na wyzwania współczesnych systemów ochrony zdrowia.


Poprawę zdrowia i życia pacjentów na całym świecie Pfizer postrzega szeroko. Zaangażowanie firmy w dostarczaniu rozwiązań medycznych ratujących zdrowie i życie miliona osób to nie tylko badania nad nowymi lekami, praca w laboratoriach i współpraca z naukowcami w oparciu o aktualną wiedzę medyczną. To także działania edukacyjne skierowane bezpośrednio do pacjenta, współpraca z instytutami, czy fundacjami, dbanie o to, aby nasze produkty trafiły do osób, które tego naprawdę potrzebują.


Dzięki współpracy z Konfederacją Organizacji Zapalenia Mózgu zwiększamy świadomość na temat szczepień w przypadkach chorób wywołanych przez  pneumokoki, meningokoki oraz wirusa Kleszczowego Zapalenia Mózgu. Razem z Towarzystwem Zdrowia i Medycyny Młodzieży (SAHM) szerzymy wiedzę na temat szczepień wśród specjalistów ds. zdrowia młodzieży. Przy współpracy z Międzynarodową Federacją na Rzecz Starzenia (IFA), podkreślamy znaczenie szczepień dla globalnych instytucji, takich jak WHO i ONZ.


Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z Gavi, The Vaccine Alliance, a także za pośrednictwem Advance Market Commitment (AMC), który ratuje życie dzieci i chroni zdrowie ludzi poprzez zwiększenie dostępności szczepionek w krajach rozwijających się.


Od 2017 roku w Polsce w partnerskiej współpracy z Instytutem Ochrony Zdrowia współtworzymy Porozumienie na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach – platformę ekspertów medycznych, klinicystów, osób związanych ze światem nauki oraz przedstawicieli organizacji pacjentów, którym przyświeca idea merytorycznej dyskusji nt. szczepień ochronnych. Staramy się dotrzeć do opinii społecznej, rodziców, a także osób odpowiedzialnych za kreowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce z możliwie pełnym obrazem dotyczącym właściwości szczepień ochronnych, ich znaczenia i wpływu dla zdrowia społeczeństwa, a także sprostanie aktualnym wyzwaniom systemowym wynikającym z priorytetów zdrowia publicznego.


Więcej informacji nt. Porozumienia dostępnych jest pod linkiem: http://www.fioz.info/dobre-praktyki-w-szczepieniach


Dziś program rozwoju szczepionek  firmy Pfizer skupia się na zapobieganiu chorobom wywołanym przez pneumokoki, meningokoki oraz wirusa kleszczowego zapalenia mózgu.

 

Pneumokoki

Pneumokoki (Streptococcus pneumoniae) to występujące powszechnie bakterie, które mogą zaatakować każdego z nas. Szczególnie groźne są dla dzieci i osób starszych (po 65 roku życia). Zakażenie bakterią pneumokoka jest przyczyną wielu groźnych chorób ...

dowiedz się więcej

Meningokoki

Choroba wywołana przez meningokoki jest rzadką, ale poważną chorobą, która może doprowadzić do niepełnosprawności, a w skrajnych przypadkach do śmierci3 . Przebieg kliniczny zakażeń meningokokowych jest zróżnicowany. Najczęściej obserwuje się ...

dowiedz się więcej

Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM ) 

Kleszczowe zapalenie mózgu, to obok boreliozy, druga bardzo poważna choroba przenoszona przez kleszcze. Czynnikiem etiologicznym są wirusy z rodziny Flaviviridae. Najwięcej zachorowań obserwuje się w okresie od kwietnia do listopada. Co istotne ...

dowiedz się więcej

 

 

___________
1 Ministerstwo Zdrowia, Ogólnopolski Dzień Szczepień, 07.12.2017, materiał dostępny pod linkiem: www.archiwum.mz.gov.pl/_pdf_view?_bid=1&_pid=51551.

2 Szczepienia.pzh.gov.pl, http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/pneumokoki/.

3 Borg J, Christie D, Coen PG, Pooy R, Viner RM. Outcomes of Meningococcal disease in adolescence: prospective, matched-cohort study. Pediatrics. 2009;123:e502-e509.
4 T. Jackowska, Zapobieganie zakażeniom meningokokowym
5 Raport Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi „CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2015 r.” http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html
6 T. Jackowska, Zapobieganie zakażeniom meningokokowym.

7  http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2016/INF_16_08B.pdf