Reumatologia

Pfizer posiada w swoim portfolio leki konwencjonalne, stosowane od wielu lat w terapiach reumatologicznych, oraz leki najnowszej generacji, w produkcji których wykorzystuje się możliwości inżynierii genetycznych - preparaty biologiczne.

Firma Pfizer jest jednym ze światowych liderów w terapii zapalnych schorzeń reumatycznych. Firma posiada w swoim portfolio zarówno leki konwencjonalne, stosowane od wielu lat w terapiach reumatologicznych, jak również  cząsteczki najnowszej generacji - celowane, syntetyczne leki modyfikujące przebieg choroby, a także preparaty biologiczne, w produkcji których wykorzystuje się możliwości inżynierii genetycznej.
 
Termin „choroby reumatyczne” obejmuje około 300 jednostek chorobowych. Choroby te można podzielić na zapalne choroby reumatyczne jak np. reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK), łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS), toczeń rumieniowaty układowy (TRU) oraz choroby niezapalne – do najczęściej spotykanych należy choroba zwyrodnieniowa stawów. Na schorzenia reumatyczne może zachorować każdy - niezależnie od płci i wieku. Choroby te są często przyczyną ograniczenia sprawności ruchowej, mogą też powodować uszkodzenie i zaburzenie funkcji narządów wewnętrznych. Zbyt późno zdiagnozowane i/lub niewłaściwie leczone mogą prowadzić do trwałej niepełnosprawności.
 

Zapalne choroby reumatyczne

Zapalne choroby reumatyczne (m. in. RZS, ZZSK, MIZS, ŁZS, TRU) są chorobami układowymi, co oznacza, że choroba atakuje cały organizm a nie tylko stawy. Zbyt późno zdiagnozowane, niewłaściwie leczone albo nieleczone prowadzą do wczesnej niepełnosprawności i niezdolności do pracy. Choroby te wymagają stałej opieki reumatologicznej, rehabilitacji, kompleksowego leczenia i prowadzenia zdrowego trybu życia dla utrzymania dobrej jego jakości oraz aktywności zawodowej. Wbrew powszechnej opinii choroby reumatyczne nie są schorzeniami osób w wieku podeszłym. Mogą one dotyczyć zarówno dzieci, młodzieży, jak i młodych dorosłych. Dlatego wczesna diagnostyka oraz rozpoczęcie właściwego leczenia są niezwykle istotne dla zapobiegania rozwojowi choroby i uchronienia chorych od inwalidztwa.

Reumatoidalne zapalenie stawów

RZS to zapalne schorzenie reumatyczne, dawniej nazywane „goścem przewlekle postępującym". Najczęściej zapadają na tę chorobę kobiety w wieku 30-50 lat. Typowymi objawami choroby są: utrzymujący się powyżej 6 tygodni ból i obrzęk stawów, najczęściej symetrycznych (nie spowodowany urazem) oraz sztywność poranna. Mogą także wystąpić stany podgorączkowe, uczucie przewlekłego zmęczenia czy utrata masy ciała. RZS jest chorobą układową, co oznacza, że może atakować również organy wewnętrzne, m.in. płuca, nerki, serce. Wymaga opieki reumatologicznej i stałego kompleksowego leczenia. Wczesna diagnoza i rozpoczęcie jak najszybciej leczenia spowalniają postęp choroby oraz pozwalają uniknąć niepełnosprawności.

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

ZZSK to zapalne schorzenie reumatyczne należące do grupy tzw. spondyloartropatii. Choroba dotyka  zazwyczaj młodych mężczyzn około 20. roku życia. Charakterystyczną cechą tej choroby jest ból dolnego odcinka pleców (najczęściej), zwykle symetryczny, nasilający się w godzinach nocnych, zmniejszający się po aktywności fizycznej i narastający w unieruchomieniu. Choroba atakuje stawy kręgosłupa oraz stawy krzyżowo-biodrowe, a także organy wewnętrzne. Jednym z objawów pozastawowych może być zapalenie tęczówki i zapalenie błony naczyniowej oka. Wymaga stałej opieki reumatologicznej i kompleksowego leczenia oraz powtarzania rehabilitacji. Postępujący proces chorobowy, którego następstwem jest usztywnienie kręgosłupa, prowadzi do niepełnosprawności. Celem leczenia jest spowolnienie tego procesu.

Łuszczycowe zapalenie stawów

ŁZS jest zapalnym schorzeniem reumatycznym i podobnie jak ZZSK należy do grupy spondyloartropatii. W ŁZS zapaleniu stawów zazwyczaj towarzyszą zmiany łuszczycowe na skórze, ale mogą one ograniczać się np. jedynie do pojedynczej zmiany na paznokciu czy skórze głowy i nie zawsze o tym wiemy. W części przypadków zmiany stawowe mogą wyprzedzać pojawienie się zmian skórnych. Dlatego też znaczenie w diagnostyce tej choroby ma  wywiad rodzinny dotyczący łuszczycy. Charakterystyczne dla tej choroby są tzw. palce kiełbaskowate. Może też rozwijać się tzw. postać osiowa przebiegająca z zajęciem stawów kręgosłupa i wówczas może być mylona z ZZSK. Chory wymaga stałej opieki i współpracy specjalistycznej reumatologa i dermatologa oraz kompleksowego leczenia. Leczenie ŁZS jest terapią złożoną i wymaga zarówno opanowania objawów skórnych, jak i stawowych tej choroby.

Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów

MIZS jest zapalnym schorzeniem reumatycznym występującym u dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia objawiającym się zmianami w narządzie układu ruchu i zmianami pozastawowymi. Zdiagnozowanie MIZS wymaga wcześniejszego wykluczenia chorób mogących dawać podobne objawy np. białaczki, infekcji wirusowych czy bakteryjnych . Zmiany chorobowe u dzieci mogą objawiać się apatią, brakiem apetytu i spadkiem aktywności fizycznej. Czasem objawy MIZS przypominają infekcję grypową. W przebiegu MIZS może dochodzić do obrzęku pojedynczego, kilku lub wielu stawów, ale jej początek może manifestować się „tylko” stanami gorączkowymi. W niektórych przypadkach pierwszym objawem może być zapalenie błony naczyniowej oka. MIZS wymaga stałej opieki reumatologicznej i kompleksowego leczenia. Nieleczona właściwie choroba prowadzi do zaburzeń rozwoju dziecka i niepełnosprawności.