Reumatologia

Firma Pfizer jest niekwestionowanym liderem w terapii zapalnych schorzeń reumatycznych. Firma posiada w swoim portfolio leki konwencjonalne, stosowane od wielu lat w terapiach reumatologicznych, oraz leki najnowszej generacji, w produkcji których wykorzystuje się możliwości inżynierii genetycznej - preparaty biologiczne.

 

Firma cały czas inwestuje w programy naukowe w celu wynalezienia i wprowadzania na rynek nowych, przełomowych molekuł. Efektem tak szeroko zakrojonych badań klinicznych, jest wprowadzenie na wielu rynkach światowych (m. in. USA, Japonia, Szwajcaria, Rosja, Turcja) i akceptacja FDA, EMA pierwszego w swojej klasie inhibitora kinaz Janusowych (JAK), leku który może odmienić dotychczasową terapię RZS o przebiegu umiarkowanym i ciężkim. 

 

Termin „choroby reumatyczne” obejmuje obecnie około 300 jednostek chorobowych. Choroby te dzielimy na zapalne choroby reumatyczne jak np. reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), zesztywniające zapalenie stawów (ZZSK), łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS), toczeń rumieniowaty układowy (TRU) oraz niezapalne - najczęściej jest to choroba zwyrodnieniowa stawów. Na schorzenie reumatyczne może zachorować każdy niezależnie od płci i wieku. Schorzenia reumatyczne często są przyczyną ograniczenia sprawności ruchowej mogą też powodować uszkodzenie i zaburzenie funkcji narządów wewnętrznych. Zbyt późno zdiagnozowane i/lub niewłaściwie leczone mogą prowadzić do trwałej niepełnosprawności.

Zapalne choroby reumatyczne

Zapalne choroby reumatyczne (m. in. RZS, ZZSK, MIZS, ŁZS, TRU) są chorobami układowymi, co oznacza, że choroba atakuje cały organizm a nie tylko stawy. Zbyt późno zdiagnozowane, niewłaściwie leczone albo nieleczone wcale prowadzą do wczesnej niepełnosprawności i niezdolności do pracy. Choroby te wymagają stałej opieki reumatologicznej, rehabilitacji, kompleksowego leczenia i prowadzenia zdrowego trybu życia dla utrzymania dobrej jego jakości i aktywności zawodowej. Choroby reumatyczne atakują osoby w różnym wieku, także w okresie nauki i aktywności zawodowej. Pierwsze objawy bywają lekceważone przez samych chorych, a nawet niewłaściwie oceniane przez część lekarzy z uwagi na kojarzenie reumatyzmu jedynie z podeszłym wiekiem.

Reumatoidalne zapalenie stawów

(RZS) to zapalne schorzenie reumatyczne, dawniej nazywane „ gościec przewlekle postępujący". Najczęściej zapadają na tę chorobę kobiety w wieku 30-50 lat. Typowymi objawami choroby są: utrzymujący się powyżej 6 tygodni ból i obrzęk stawów, najczęściej symetrycznych (nie spowodowany urazem), sztywność poranna, mogą wystąpić stany podgorączkowe, uczucie przewlekłego zmęczenia, utrata masy ciała. RZS jest chorobą układową, co oznacza, że może atakować również organy wewnętrzne: płuca, nerki, serce. Wymaga opieki reumatologicznej i stałego kompleksowego leczenia. Wczesna diagnoza i rozpoczęcie jak najszybciej leczenia spowalniają postęp choroby pozwalają uniknąć niepełnosprawności.

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

ZZSK to zapalne schorzenie reumatyczne należące do grupy tzw. spondyloartropatii, znane również jako choroba Bechterewa. Atakuje zazwyczaj młodych mężczyzn około 20. roku życia. Podstawowymi objawami są: ból najczęściej dolnego odcinka pleców, zwykle symetryczny, nasilający się w godzinach nocnych, zmniejszający się po aktywności fizycznej i narastający w unieruchomieniu. Choroba atakuje stawy kręgosłupa oraz stawy krzyżowo-biodrowe, a także organy wewnętrzne. Jednym z objawów pozastawowych może być zapalenie tęczówki i zapalenie błony naczyniowej oka. Wymaga stałej opieki reumatologicznej i kompleksowego leczenia oraz powtarzania rehabilitacji. Postępujący proces chorobowy, którego następstwem jest usztywnienie kręgosłupa, prowadzi do niepełnosprawności. Celem leczenia jest spowolnienie tego procesu.

Łuszczycowe zapalenie stawów

ŁZS jest zapalnym schorzeniem reumatycznym jak ZZSK czy reaktywne zapalenie stawów należąca do spondyloartropatii. W ŁZS zapaleniu stawów zazwyczaj towarzyszą zmiany łuszczycowe na skórze, ale mogą one ograniczać się np. jedynie do pojedynczej zmiany na paznokciu czy skórze głowy i nie zawsze o tym wiemy. Znaczenie w diagnostyce tej choroby ma też wywiad rodzinny obecności łuszczycy skóry. Zapalenie stawów w większości przypadków jest poprzedzone wystąpieniem tych zmian, ale nie jest to regułą. Charakterystyczne dla choroby są tzw. palce kiełbaskowate. Może też rozwijać się tzw. postać osiowa choroby przebiegająca z zajęciem stawów kręgosłupa i wówczas może być mylona z ZZSK. Chory wymaga stałej opieki specjalistycznej reumatologicznej i dermatologicznej oraz kompleksowego leczenia. Leczenie tylko łuszczycy nie jest leczeniem zapalenia stawów i może prowadzić do kalectwa.

Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów

MIZS jest zapalnym schorzeniem reumatycznym występującym u dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia objawiającym się zmianami w narządzie układu ruchu i zmianami pozastawowymi. Zdiagnozowanie MIZS wymaga wcześniejszego wykluczenia chorób mogących dawać podobne objawy np. białaczki, infekcji wirusowych czy bakteryjnych . Zmiany chorobowe u dzieci mogą objawiać się apatią, brakiem apetytu i spadkiem aktywności fizycznej. Czasem objawy MIZS przypominają infekcję grypową. W przebiegu MIZS może dochodzić do obrzęku pojedynczego, kilku lub wielu stawów, ale jej początek może manifestować się „tylko” stanami gorączkowymi. W niektórych przypadkach pierwszym objawem może być zapalenie błony naczyniowej oka. MIZS wymaga stałej opieki reumatologicznej i kompleksowego leczenia. Nieleczona właściwie choroba prowadzi do zaburzeń rozwoju dziecka i niepełnosprawności.

Pfizer posiada w swoim portfolio leki konwencjonalne, stosowane od wielu lat w terapiach reumatologicznych, oraz leki najnowszej generacji, w produkcji których wykorzystuje się możliwości inżynierii genetycznych - preparaty biologiczne.