Ortopedia

Głównym obszarem działania Pfizer w ortopedii jest dostarczenie leków do prowadzenia profilaktyki przeciwzakrzepowej u pacjentów poddawanych operacjom ortopedycznym (np. zabiegowi wymiany stawu biodrowego czy stawu kolanowego).

 

Jednym z najczęstszych schorzeń, na które skarżą się starsi pacjenci są zmiany zwyrodnieniowe stawów (najczęściej dotyczy to stawu biodrowego). Degradacji ulegają poszczególne elementy, składające się na budowę stawu – torebka stawowa, warstwa podchrzęstna i przede wszystkim chrząstka, która stopniowo traci swoje właściwości amortyzujące i zmniejszające tarcie powierzchni stawowych.

 

Wczesna diagnostyka układu kostnego zwykle umożliwia podjęcie działań opóźniających rozwój choroby. Niejednokrotnie wiąże się to jednak z koniecznością zmian w dotychczasowym trybie życia np. utrzymaniu właściwej masy ciała. W ramach leczenia choroby zwyrodnieniowej najpierw stosuje się tzw. leczenie zachowawcze, obejmujące m.in. elementy rehabilitacji oraz fizykoterapii. Na dalszym etapie niezbędne może okazać się leczenie operacyjne. Najczęściej polega ono na wszczepieniu endoprotezy (tzw. endoprotezoplastyka). Znacząco wzrasta wówczas ryzyko pojawienia się zakrzepicy (choroby zakrzepowo-zatorowej).

Głównym zakresem działań firmy Pfizer w tym obszarze jest profilaktyka przeciwzakrzepowa w okresie okołooperacyjnym. Termin ten oznacza zastosowanie różnych środków, w tym także nowoczesnych środków farmakologicznych, mających na celu zapobieganie incydentom zakrzepowo-zatorowym u pacjentów, którzy są poddawani różnego rodzaju zabiegom ortopedycznym (takim, jak na przykład wymiana stawu biodrowego). 

 

Prawidłowo prowadzona profilaktyka przeciwzakrzepowa jest uznawana za najważniejsze działanie zwiększające bezpieczeństwo pacjenta po zabiegu ortopedycznym.