Onkologia

Dział Onkologii firmy Pfizer zaangażowany jest w szereg procesów badawczo-rozwojowych, dotyczących innowacyjnych opcji terapeutycznych, poprawiających perspektywy leczenia pacjentów z chorobą nowotworową. Badania prowadzone w tym zakresie przez firmę Pfizer koncentrują się przede wszystkim na rozwoju terapii immunoonkologicznych i personalizowanym podejściu do leczenia pacjentów – z uwzględnieniem molekularnej lub biologicznej charakterystyki choroby. Głównym celem badań jest opracowywanie leków, które mogą zwiększyć szanse przeżycia osób cierpiących na choroby nowotworowe. Dział Onkologii firmy Pfizer aktywnie współpracuje z organizacjami i stowarzyszeniami, zarówno środowisk lekarskich, jak i pacjenckich. Naszym celem jest ułatwienie dostępu do badań klinicznych oraz nowych opcji terapeutycznych.

 

Dział Onkologii firmy Pfizer prowadzi badania ponad 20 cząsteczek znajdujących się na różnym etapie rozwoju, w tym kilku pionierskich w swojej klasie terapeutycznej. Obecnie prowadzonych jest ponad 30 badań klinicznych, których przedmiotem są najczęstsze i najtrudniejsze w leczeniu nowotwory takie jak: rak piersi, płuca, żołądka, jajnika, nerki, pęcherza moczowego, głowy i szyi, skóry, trzustki oraz układu krwiotwórczego. Wyniki tych badań mogą mieć istotny wpływ na zatwierdzenie nowych lub bardziej optymalnych terapii dla pacjentów, zapewniając dłuższe wskaźniki przeżycia w różnych typach nowotworów.