Okulistyka

Choroby oczu to poważny problem zdrowotny i społeczny. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na świecie około 285 milionów osób cierpi na poważne zaburzenia wzroku, z czego aż 39 mln osób jest niewidomych1. Jedną z najpoważniejszych chorób oczu jest jaskra, która została uznana za chorobę cywilizacyjną XXI wieku. Jest najczęstszą przyczyną nieodwracalnej utraty wzroku w krajach wysoko cywilizowanych. Dlatego tak ważne jest jak najwcześniejsze wdrożenie leczenia aby zahamować postęp choroby. Liczbę chorych na jaskrę szacuje się na 1-2% populacji. Przewiduje się, że w 2020 roku schorzenie dotknie 79,6 miliona osób, a 11 milionów straci w jego wyniku wzrok. Według ekspertów z Polskiego Towarzystwa Okulistycznego w Polsce jest takich osób ok. 800 tys. Jedynie połowa z nich - 420 tys. - została zdiagnozowana i poddana leczeniu2.

 

Bezobjawowy przebieg choroby

Najczęstszy rodzaj jaskry występujący w Europie to tzw. jaskra otwartego kąta przesączania. Stanowi 90% przypadków jaskry i najczęściej nie daje wyraźnych objawów, np. bólowych3. Uszkodzenie nerwu wzrokowego następuje powoli, dlatego pacjenci w początkowym stadium nie zauważają ubytku w polu widzenia. Okresowo mogą wystąpić bóle gałek ocznych, bóle głowy, zamazanie widzenia określane jako obraz „tęczowych kół” wokół źródeł światła4,7. Osoby nieświadome swojego schorzenia dowiadują się o nim często przypadkowo podczas rutynowej wizyty u lekarza lub w momencie pojawienia się widocznych i nieodwracalnych ubytków nerwu wzrokowego.

 

Czynniki ryzyka

Na jaskrę może zachorować każdy, bez względu na wiek. Są jednak osoby szczególnie narażone. Do czynników ryzyka zachorowania na jaskrę należą m.in. podwyższony poziom ciśnienia wewnątrzgałkowego w oku, krótkowzroczność, zaburzenia gospodarki tłuszczowej, czy rodzinne występowanie jaskry (I stopień pokrewieństwa – rodzice, rodzeństwo).

 

Leczenie jaskry

Jedyną metodą leczenia jaskry jest trwałe obniżenie i ustabilizowanie ciśnienia wewnątrzgałkowego, a tym samym  zatrzymanie procesu uszkadzania nerwu wzrokowego.

 

Firma Pfizer, odpowiadając na powyższy problem zdrowotny, już od 20 lat umożliwia chorym dostęp do innowacyjnych terapii, które skutecznie opóźniają progresję ubytku pola widzenia. Opracowany przez firmę Pfizer lek jest jednym z najczęściej stosowanych na świecie w terapii jaskry, co umożliwia skuteczną ochronę wzroku kilkudziesięciu milionów pacjentów z jaskrą otwartego kąta przesączania5

 

Od wielu lat Pfizer, jako firma odpowiedzialna społecznie, prowadzi szereg działań edukacyjnych, których celem jest zachęcenie społeczeństwa do wykonywania badań diagnostycznych. Doceniając nasz wkład i działania, Polskie Towarzystwo Okulistyczne przyznało Pfizer zaszczytny tytuł Partnera Edukacyjnego 2017 i 2018.

 

Tylko wczesna diagnoza i wdrożenie odpowiedniego leczenia może uratować funkcję widzenia!

 

 

 

1.  Universal Eye Health: A Global Action Plan 2014–2019, WHO, 2013.

2. GUS, 2007. Stan zdrowia ludności Polski w przekroju terytorialnym w 2004 r.

3.  Quigley HA. Br J Ophthalmol. 1996;80:389-393

4. Kański J: Okulistyka Kliniczna. Wydawnictwo Medyczne Górnicki, Wrocław 2005; 194-228;

5. Garway-Heath D.  The lancet, volume 385, Issue 9985, 2015, 1295-1304

6. Quaranta L., Journal of Ocular Pharmacol.and Therapeutics, Volume 29, No 4, 2013, 382-389

7. Niżankowska MH: Podstawy Okulistyki, Wrocław 2004