Zespół metaboliczny

To stan, który wiąże się ze zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym.

 

Kryteria rozpoznania zespołu metabolicznego obejmują występowanie otyłości brzusznej, w przypadku której obwód talii mierzony na wysokości pępka przekracza 80 cm u kobiet i 94 cm u mężczyzn oraz współwystępowanie innych czynników takich jak podwyższone stężenie glukozy, zaburzenia gospodarki lipidowej czy wysokie wartości ciśnienia tętniczego..

 

Obserwowane w jego przebiegu zaburzenia tolerancji glukozy niosą za sobą ryzyko rozwoju cukrzycy.

 

Jak widać, zespół metaboliczny to współwystępowanie różnych czynników ryzyka chorób układu krążenia. Najistotniejszym z nich jest otyłość brzuszna i cukrzyca.