Zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna

Zakrzepica żył głębokich to powstanie zakrzepu w układzie żył głębokich. W znacznej większości przypadków dotyczy ona kończyn dolnych. Wykrzepianiu krwi we wnętrzu naczyń sprzyjają czynniki opisane w tzw. triadzie Virchowa, należą do nich: spowolnienie przepływu (np. w skutek unieruchomienia kończyny), stany nadkrzepliwości czyli wrodzone i nabyte trombofilie oraz uszkodzenie śródbłonka naczyń, co może być wynikiem urazu. Zakrzepica często przebiega bezobjawowo, pacjent może jednak zgłaszać ból, zaczerwienienie, obrzęk i nadmierne ucieplenie chorej kończyny. W rzadkich przypadkach dochodzić może nawet do martwicy, gdy masywne wykrzepianie prowadzi do całkowitego zahamowania perfuzji.

 

To czego obawiamy się jednak najbardziej to zatorowość płucna, która jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia. Powstaje ona w chwili, gdy zakrzep, najczęściej z żył głębokich kończyny dolnej przechodzi wraz z prądem krwi do serca i po opuszczeniu prawej komory zaczopowuje tętnice płucną lub jej rozgałęzienia. Prowadzi to do zaburzeń wymiany gazowej, ostrej niewydolności prawokomorowej, a w konsekwencji do niewydolności krążeniowo-oddechowej pacjenta i jego zgonu.

 

Firma Pfizer zapewniła pacjentom dostęp do terapii stosowanych zarówno w profilaktyce jak i leczeniu ostrej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej. W ten sposób dajemy możliwość farmakoterapii nie tylko stanów nagłych, lecz przede wszystkim redukcji ryzyka ich występowania.