Palenie papierosów

Palenie papierosów jest kolejnym, uznanym przez naukowców czynnikiem ryzyka zachorowania na wiele chorób, w tym oprócz choroby nowotworowej także chorób serca i naczyń.  Pomimo, że w porównaniu do lat wcześniejszych w 2015 zanotowano spadek liczby palących Polaków, (o 6% mniej niż 4 lata temu) nadal 24% Polaków pali papierosy (31% mężczyzn oraz 18% kobiet). Odsetek palących kobiet w ciągu ostatnich pięciu latach zmniejszył się już o 6%, podczas gdy mężczyzn pali jedynie 4% mniej. Palacze w wieku powyżej 60 lat obciążeni są dwa razy wyższym ryzykiem wystąpienia zawału serca niż osoby, które tytoniu nie palą. Palacze w wieku poniżej 50 lat są pięć razy bardziej narażeni na zawał niż niepalący.

 

Firma Pfizer udostępniła  palaczom papierosów  innowacyjną terapię uzależnienia od nikotyny.  Zaprzestanie palenia papierosów może przyczynić się zmniejszenia ryzyka rozwoju chorób i zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych.