Migotanie przedsionków i udar niedokrwienny

Migotanie przedsionków to najczęściej występująca postać arytmii (zaburzenia rytmu serca), wymagająca interwencji medycznej. Chorobę tę cechuje szybka i nieskoordynowana aktywacja przedsionków serca, której towarzyszy niemiarowy rytm komór. Jednocześnie przedsionki tracą zdolność do efektywnego pompowania krwi, czego skutkiem jest zastój krwi. Zastój krwi w przedsionkach serca sprzyja powstawaniu zakrzepów, szczególnie w lewym przedsionku serca. Zdarza się, że zakrzep wypływa z lewego przedsionka i wraz z prądem krwi trafia do tętnic mózgowych. Gdy utknie w naczyniu, pewna część mózgu ulega martwicy - rozwija się udar niedokrwienny mózgu. Objawem tej groźnej sytuacji może być niedowład części ciała lub inne zaburzenia neurologiczne.

 

Dane epidemiologiczne WHO wskazują na udar mózgu jako drugą najczęstszą przyczynę zgonów na świecie. W 2015 roku z powodu udaru zmarło 6,7 miliona ludzi, co odpowiada 37,8 proc. wszystkich zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych (dla porównania choroba niedokrwienna serca była przyczyną 7,4 miliona zgonów, co stanowi 41,8 proc. wszystkich zgonów z tych samych przyczyn)*.Udar mózgu może być  główną przyczyną długotrwałej niesprawności chorych, tym samym niesie ze sobą istotne następstwa nie tylko kliniczne, ale także socjalne i ekonomiczne. Szacuje się bowiem, iż blisko połowa chorych, którzy przeżyją ostrą fazę udaru mózgu, nie jest w stanie samodzielnie wykonywać czynności dnia codziennego i zależy od pomocy innych osób**.

 

 Ryzyko udaru niedokrwiennego w migotaniu przedsionków można jednak ograniczyć przyjmując lek przeciwkrzepliwy. Jego obecność w krwi zmniejsza ryzyko powstawania zakrzepów mimo ciągle trwającej arytmii. Dzięki temu maleje ryzyko powstania udaru mózgu.

 

Firma Pfizer Polska w stowarzyszeniu z firmą BMS umożliwiła pacjentom chorującym na migotanie przedsionków w przebiegu, którego występowanie udaru mózgu jest wyjątkowo częste (obecność  migotania przedsionków wiąże się z 5-krotnym wzrostem ryzyka udaru mózgu, ok. 20% wszystkich udarów mózgu jest jego powikłaniem(4)) dostęp do jednej z najnowocześniejszych terapii profilaktycznych przeciwzakrzepowych zapobiegających wystąpieniu tej groźnej choroby.

 

__________________________________________

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/

** P. Jankowski i in.: Epidemiologia i prewencja chorób układu krążenia, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2015