Kardiologia

Pfizer umożliwił ludziom całego świata dostęp do najnowocześniejszych terapii najgroźniejszych, cywilizacyjnych chorób jakimi są choroby serca i naczyń, stanowiących najczęstszą przyczynę przedwczesnego zgonu.

Choroby serca i naczyń są jednymi z najczęstszych dolegliwości we współczesnym świecie. Zaliczamy do nich takie jednostki chorobowe jak nadciśnienie tętnicze, miażdżycę, chorobę wieńcową, zawał oraz niewydolność serca, zaburzenia rytmunp. migotanie przedsionków, a także inne choroby mięśnia sercowego, naczyń czy udar mózgu.

 

Według badań naukowców, podstawowymi czynnikami ryzyka zarówno zachorowania jak i śmiertelności na wyżej wymienione choroby są czynniki modyfikowalne takie jak: nadciśnienie tętnicze, wysoki poziom cholesterolu, cukrzyca oraz tak powszechnie obserwowany dziś „niezdrowy” styl życia, na który składają się, palenie papierosów, brak aktywności fizycznej, stres, nieprawidłowe nawyki żywieniowe i wynikająca z nich często otyłość.

Choroby serca i naczyń są główną przyczyną przedwczesnej śmierci. Według danych WHO w 2015 roku, z tych powodów zmarło na świecie 17,7 miliona ludzi*. Głównymi przyczynami zgonów w tej grupie była choroba wieńcowa (7,4 miliona osób) oraz udar mózgu (6,7 miliona osób). Ponad 3/ogólnej liczby zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych ma miejsce w krajach o niskich i średnich dochodach.*

 

Choroby serca i naczyń często występują rodzinnie. Dotykają osób w średnim wieku i starszych, przy czym wcześniej rozwijają się u mężczyzn niż u kobiet.

 

Firma Pfizer dostrzegając oraz rozumiejąc istotę oraz częściową modyfikowalność czynników wywołujących, ten jakże poważny, globalny  problem, zapewniła wielu ludziom na całym świecie dostęp do terapii zmniejszających ryzyko zachorowania i śmiertelności z powodu chorób serca i naczyń. 

 

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze jest powszechną chorobą, występującą u co trzeciego dorosłego Polaka. Pomimo tak dużej skali tego problemu, nadal w naszym kraju ok. 3 milionów ludzi*** żyje w nieświadomości swojej choroby ...

dowiedz się więcej

Zaburzenia gospodarki lipidowej

Zaburzenia gospodarki lipidowej  są główną  przyczyną rozwoju miażdżycy, będącej podłożem dla innych chorób serca i naczyń, np. choroby wieńcowej, zawału serca  czy udaru mózgu. W dalszym ciągu jednak więcej niż połowa  dorosłej populacji naszego kraju ma poziom cholesterolu powyżej 190 mg/dl. Wśród około 17 mln Polaków z hipercholesterolemią, aż 10 mln nie jest świadoma tego faktu.** Dzięki możliwościom stworzonym przez firmę Pfizer można unormować poziom niekorzystnych dla naszego zdrowia frakcji lipidowych , doprowadzając do spadku  ich wartości i zmniejszenia dzięki temu ryzyka zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych.

Otyłość

Otyłość jest kolejnym czynnikiem ryzyka zachorowania oraz zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych.  Nadmiar z pozoru niegroźnego „tłuszczu”, będącego w istocie żywą  i hormonalnie czynną tkanką, prowadzi do stanu insulinooporności, co leży u podstaw cukrzycy typu II. Wśród możliwości terapeutycznych oferowanych przez Pfizer Polska znajdują się także leki, które obniżają poziom glukozy we krwi, stanowiąc kolejną możliwość zmniejszenia ryzyka związanego z rozwojem chorób serca i naczyń.

Cukrzyca

Cukrzyca to choroba metaboliczna. Charakteryzuje się zbyt wysokim stężeniem glukozy we krwi, czyli hiperglikemią, której przyczyną jest  ...

dowiedz się więcej

Zespół metaboliczny

To stan, który wiąże się ze zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Kryteria rozpoznania zespołu metabolicznego obejmują występowanie  ...

dowiedz się więcej

Palenie papierosów

Palenie papierosów jest kolejnym, uznanym przez naukowców czynnikiem ryzyka zachorowania na wiele chorób, w tym oprócz choroby nowotworowej ...

dowiedz się więcej

Niewydolność serca

Choroby serca i naczyń mogą przyczyniać się do innych bardzo poważnych chorób, np. niewydolności serca. Niewydolność serca prowadzi ...

dowiedz się więcej

Migotanie przedsionków i udar niedokrwienny

Migotanie przedsionków to najczęściej występująca postać arytmii (zaburzenia rytmu serca), wymagająca interwencji medycznej. Chorobę tę cechuje szybka ...

dowiedz się więcej

Zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna

Zakrzepica żył głębokich to powstanie zakrzepu w układzie żył głębokich. W znacznej większości przypadków dotyczy ona kończyn dolnych. Wykrzepianiu krwi w ...

dowiedz się więcej

 

Podsumowując: Pfizer jest firmą farmaceutyczną, która w historii swojej działalności umożliwia ludziom na całym świecie dostęp do najnowocześniejszych terapii najgroźniejszych, cywilizacyjnych chorób jakimi są choroby serca i naczyń, stanowiących najczęstszą przyczynę przedwczesnego zgonu. 

 

__________________________________________

* http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/

** P. Jankowski i in.: Epidemiologia i prewencja chorób układu krążenia, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2015

*** Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym — 2015 rok

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego