Chirurgia

Jednym z głównych kierunków działań firmy Pfizer w obszarze chirurgii jest poprawa jakości życia i bezpieczeństwa chorych po przebytych operacjach chirurgicznych poprzez udostępnienie skutecznych terapii do leczenia i profilaktyki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i zatorowości płucnej.

 

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa i jej najgroźniejsze powikłanie – zator płucny – są poważnymi interdyscyplinarnymi problemami medycyny XXI wieku. Według polskich "Wytycznych profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej" (ostatnia aktualizacja w roku 2012) w Polsce co roku zapada na żylną chorobę zakrzepowo-zatorową ponad 50 tys. chorych, a ponad 35 tys. na zator płucny. Częstość występowania choroby zwiększa się z wiekiem. Zapadalność jest ponad 3-krotnie większa u osób powyżej 65 r.ż. w porównaniu do populacji osób młodszych. Najpoważniejsze powikłanie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej – zator płucny – jest przyczyną ponad 10 proc. zgonów chorych hospitalizowanych i jednocześnie najczęstszą przyczyną, której można zapobiegać. Prawidłowo prowadzona profilaktyka przeciwzakrzepowa jest uznawana za najważniejsze działanie zwiększające bezpieczeństwo pacjenta po zabiegu chirurgicznym.