Obszary terapeutyczne

X

Firma Pfizer jest jedną z największych innowacyjnych firm farmaceutycznych o zasięgu globalnym, dostarczycielem nowoczesnych terapii w różnych dziedzinach medycyny, również w urologii, seksuologii i ginekologii.

 

Zobacz pełen opis


Przejdź do listy produktów
X

Firma Pfizer jest jednym ze światowych liderów w terapii zapalnych schorzeń reumatycznych. Firma posiada w swoim portfolio zarówno leki konwencjonalne, stosowane od wielu lat w terapiach reumatologicznych jak również cząsteczki najnowszej generacji - celowane, syntetyczne leki modyfikujące przebieg choroby, a także preparaty biologiczne, w produkcji których wykorzystuje się możliwości inżynierii genetycznej.

 

Firma nieustannie inwestuje w programy naukowe w celu wynalezienia i wprowadzania na rynek nowych, 

przełomowych terapii. Efektem tak szeroko zakrojonych badań klinicznych, jest wprowadzenie na wielu rynkach światowych (m. in. Unia Europejska, USA, Japonia, Szwajcaria, Rosja, Turcja) i rejestarcja  przez FDA oraz EMA pierwszego w swojej klasie inhibitora kinaz Janusowych (JAK)  leku który może odmienić dotychczasową terapię RZS o przebiegu umiarkowanym i ciężkim.

 

Zobacz pełen opis


Przejdź do listy produktów
X

Firma Pfizer ma bogatą tradycję w dziedzinie syntezy i komercjalizacji antybiotyków i chemioterapeutyków w obszarze leczenia ciężkich, zagrażających życiu zakażeń bakteryjnych i grzybiczych.

Na tym polu stale trwa wyścig między zmiennością drobnoustrojów, a możliwościami terapeutycznymi antybiotyków, dlatego leczenie zakażeń szpitalnych jest coraz trudniejsze i niejednokrotnie zakończone niepomyślnie dla chorego. Sukces, jaki odnosiły antybiotyki w drugiej połowie XX w. okazał się dość krótkotrwały, ponieważ

drobnoustroje uruchomiły genetyczne systemy adaptacyjne, warunkujące rozwój wciąż nowych mechanizmów oporności.

 

Firma Pfizer w obliczu tych zagrożeń odkryła i wprowadziła na rynek kolejne generacje leków przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych, których mechanizm działania umożliwia aktywność wobec wielu drobnoustrojom opornym na tradycyjne antybiotyki, a także prowadzi szeroką działalność edukacyjną wśród lekarzy na temat zasad profilaktyki, diagnostyki i algorytmów terapeutycznych.


Przejdź do listy produktów
X

Choroby neurologiczne i psychiczne są odpowiedzialne za niektóre z najbardziej pustoszących zaburzeń naszych czasów, powodując istotne upośledzenia u pacjentów na całym świecie. Nasi naukowcy próbują oddziaływać na choroby neurodegeneracyjne i neuropsychiczne poprzez podejście określane jako medycyna precyzyjna (ang. Precision Medicine), zakorzenione w biologii, neuroobrazowaniu, wykorzystaniu nowych biomarkerów i dogłębnym poznaniu układów mózgowych.

Neurobiolodzy badają pochodzenie chorób ośrodkowego układu nerwowego (OUN) przy wykorzystaniu wiedzy z dziedziny genetyki, neurofizjologii oraz obrazowania czynnościowego mózgu w celu opracowania leków nowej generacji. Ból obejmuje oddzielną grupę schorzeń o wyjątkowym podłożu biologicznym, oddziałując na pacjentów w różny sposób w zależności od współwystępujących chorób, uwarunkowań genetycznych i psychologicznych.

 

Zobacz pełen opis


Przejdź do listy produktów
X

Choroby serca i naczyń są jednymi z najczęstszych dolegliwości we współczesnym świecie. Zaliczamy do nich takie jednostki chorobowe jak nadciśnienie tętnicze, miażdżycę, chorobę wieńcową, zawał oraz niewydolność serca, zaburzenia rytmunp. migotanie przedsionków, a także inne choroby mięśnia sercowego, naczyń czy udar mózgu.

 

Według badań naukowców, podstawowymi czynnikami ryzyka zarówno zachorowania jak i śmiertelności na wyżej wymienione 

choroby są czynniki modyfikowalne takie jak: nadciśnienie tętnicze, wysoki poziom cholesterolu, cukrzyca oraz tak powszechnie obserwowany dziś „niezdrowy” styl życia, na który składają się, palenie papierosów, brak aktywności fizycznej, stres, nieprawidłowe nawyki żywieniowe i wynikająca z nich często otyłość.

 

Zobacz pełen opis


Przejdź do listy produktów
X

Jednym z głównych kierunków działań firmy Pfizer w obszarze chirurgii jest poprawa jakości życia i bezpieczeństwa chorych po przebytych operacjach chirurgicznych poprzez udostępnienie skutecznych terapii do leczenia i profilaktyki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i zatorowości płucnej.

 

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa i jej najgroźniejsze powikłanie – zator płucny – są poważnymi interdyscyplinarnymi problemami medycyny XXI wieku. 

Według polskich "Wytycznych profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej" (ostatnia aktualizacja w roku 2012) w Polsce co roku zapada na żylną chorobę zakrzepowo-zatorową ponad 50 tys. chorych, a ponad 35 tys. na zator płucny. Częstość występowania choroby zwiększa się z wiekiem.

 

Zobacz pełen opis


Przejdź do listy produktów
X

Choroby oczu to poważny problem zdrowotny i społeczny. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na świecie około 285 milionów osób cierpi na poważne zaburzenia wzroku, z czego aż 39 mln osób jest niewidomych[1]. Jedną z najpoważniejszych chorób oczu jest jaskra, która została uznana za chorobę cywilizacyjną XXI wieku. Jest najczęstszą przyczyną nieodwracalnej utraty wzroku w krajach wysoko cywilizowanych.

 

[1] Universal Eye Health: A Global Action Plan 2014–2019, WHO, 2013.

Dlatego tak ważne jest jak najwcześniejsze wdrożenie leczenia aby zahamować postęp choroby. Liczbę chorych na jaskrę szacuje się na 1-2% populacji. Przewiduje się, że w 2020 roku schorzenie dotknie 79,6 miliona osób, a 11 milionów straci w jego wyniku wzrok. Według ekspertów z Polskiego Towarzystwa Okulistycznego w Polsce jest takich osób ok. 800 tys. Jedynie połowa z nich - 420 tys. - została zdiagnozowana i poddana leczeniu[2].

 

[2] GUS, 2007. Stan zdrowia ludności Polski w przekroju terytorialnym w 2004 r.

 

Zobacz pełen opis


Przejdź do listy produktów
X

Istnieje wiele leków, które zrewolucjonizowały medycynę. Antybiotyki wyeliminowały wiele przypadków zakażeń będących dawniej jedną z głównych przyczyn zgonów. Leki znieczulające umożliwiły rozwój chirurgii. Wprowadzenie leków przeciwnowotworowych spowodowało, że rak nie zawsze oznacza wyrok śmierci. Przykłady można by mnożyć. Jednak szczególne miejsce w rozwoju medycyny odegrały szczepionki. Od chwili wprowadzenia do praktyki medycznej, szczepienia ochronne znacząco zmniejszyły liczbę zachorowań na groźne choroby zakaźne, ratując rocznie miliony dzieci na całym świecie.

Szczepienia praktycznie wyeliminowały takie choroby jak ospa prawdziwa, błonica czy polio. Zaniechanie szczepień, a tym samym zmniejszenie liczby uodpornionych osób, grozi powrotem epidemii. Przykładem mogą być wydarzenia, które miały miejsce na Ukrainie w 1995 roku - z powodu zaniechania szczepień, na błonicę zachorowało tam 5 tys. osób, z czego 200 zmarło.

 

Zobacz pełen opis


Przejdź do listy produktów
X

Dział Onkologii firmy Pfizer zaangażowany jest w szereg procesów badawczo-rozwojowych, dotyczących innowacyjnych opcji terapeutycznych, poprawiających perspektywy leczenia pacjentów z chorobą nowotworową. Badania prowadzone w tym zakresie przez firmę Pfizer koncentrują się przede wszystkim na rozwoju terapii immunoonkologicznych i personalizowanym podejściu do leczenia pacjentów – z uwzględnieniem molekularnej lub biologicznej charakterystyki choroby. 

Głównym celem badań jest opracowywanie leków, które mogą zwiększyć szanse przeżycia osób cierpiących na choroby nowotworowe. Dział Onkologii firmy Pfizer aktywnie współpracuje z organizacjami i stowarzyszeniami, zarówno środowisk lekarskich, jak i pacjenckich. Naszym celem jest ułatwienie dostępu do badań klinicznych oraz nowych opcji terapeutycznych.

 

Zobacz pełen opis


Przejdź do listy produktów
X

Choroby rzadkie dotykają mniej niż 5 na każde 10000 osób. Do tej pory odkryto ponad 7 tysięcy  różnych chorób rzadkich. W większości maja one podłoże genetyczne.  Co 25. dziecko rodzi się z jedną z tych wielu rzadkich chorób.

 

Firma Pfizer w obszarze chorób rzadkich to ponad 20 lat badań i 20 zarejestrowanych terapii w 81 krajach oraz kolejnych leków w fazie badań klinicznych. 

W Polsce staramy się odpowiedzieć w szczególności na potrzeby pacjentów cierpiących z powodu hemofilii, amyloidozy TTR-FAP, akromegalii, niedoboru hormonu wzrostu. Ogromne nadzieje upatrujemy w rozwoju terapii genami, jako przyszłości leczenia chorób rzadkich.

 

Zobacz pełen opis


Przejdź do listy produktów
X

Głównym obszarem działania Pfizer w ortopedii jest dostarczenie leków do prowadzenia profilaktyki przeciwzakrzepowej u pacjentów poddawanych operacjom ortopedycznym (np. zabiegowi wymiany stawu biodrowego czy stawu kolanowego). 

 

Jednym z najczęstszych schorzeń, na które skarżą się starsi pacjenci są zmiany zwyrodnieniowe stawów (najczęściej dotyczy to stawu biodrowego). Degradacji ulegają poszczególne elementy, składające się na budowę stawu – torebka stawowa, warstwa podchrzęstna i przede wszystkim chrząstka, która stopniowo traci swoje właściwości amortyzujące i zmniejszające tarcie powierzchni stawowych.

Wczesna diagnostyka układu kostnego zwykle umożliwia podjęcie działań opóźniających rozwój choroby. Niejednokrotnie wiąże się to jednak z koniecznością zmian w dotychczasowym trybie życia np. utrzymaniu właściwej masy ciała. W ramach leczenia choroby zwyrodnieniowej najpierw stosuje się tzw. leczenie zachowawcze, obejmujące m.in. elementy rehabilitacji oraz fizykoterapii. 

 

Zobacz pełen opis


Przejdź do listy produktów