Dorota Hryniewiecka-Firlej
Prezes Zarządu Pfizer Polska, Dyrektor Działu Internal Medicine

Przywództwo

Przywództwo
Każdy z nas, nieustannie rzucając wyzwanie status quo, jest przywódcą poprzez dążenie do osiągania najlepszych wyników we wszystkich aspektach działań.

>
Elżbieta Wolffgram

Elżbieta Wolffgram
Dyrektor Działu Lecznictwa Szpitalnego

Sandor Szuts

Sandor Szuts
Dyrektor Działu Onkologii

Agnieszka Mróz

Agnieszka Mróz
Dyrektor Działu Rejestracji w Krajach Europy Wschodniej

Marcel Voitel

Marcel Voitel
Dyrektor Działu Finansowego

Łukasz Czepiel

Łukasz Czepiel
Prezes Zarządu Pfizer Trading; Dyrektor Consumer Healthcare

Serhan Altintas

Serhan Altintas
Dyrektor Działu Szczepionek

Katarzyna Duzinkiewicz

Katarzyna Duzinkiewicz
Dyrektor ds. Personalnych Pfizer Polska i Kraje Bałtyckie

Michał Kurzelewski

Michał Kurzelewski
Dyrektor Medyczny Pfizer Polska

Magdalena Taff

Magdalena Taff
Dyrektor Prawny

Anna Lewandowska

Anna Lewandowska
Dyrektor Działu Inflammation & Immunology

Krzysztof Głowniak

Krzysztof Głowniak
Dyrektor Działu Chorób Rzadkich

Małgorzata Konopka-Pliszka

Małgorzata Konopka-Pliszka
Dyrektor Działu Health & Value

Aldona Zygmunt

Aldona Zygmunt
Dyrektor ds. Korporacyjnych