Dorota Hryniewiecka-Firlej
Prezes Zarządu Pfizer Polska; Internal Medicine Lead

Przywództwo

Przywództwo
Każdy z nas, nieustannie rzucając wyzwanie status quo, jest przywódcą poprzez dążenie do osiągania najlepszych wyników we wszystkich aspektach działań.

>
Agnieszka Mróz

Agnieszka Mróz
Dyrektor Działu Rejestracji Leków

Michał Kurzelewski

Michał Kurzelewski
Dyrektor Medyczny Pfizer Polska i Dyrektor Medyczny Działu Produktów Innowacyjnych

Nandor Csonka

Nandor Csonka
Dyrektor Działu Onkologii

Jacek Barliński

Jacek Barliński
Dyrektor Ds. Korporacyjnych

Katarzyna Duzinkiewicz

Katarzyna Duzinkiewicz
Dyrektor ds. Personalnych

Marcel Voitel

Marcel Voitel
Dyrektor Działu Finansowego

Łukasz Czepiel

Łukasz Czepiel
Prezes Zarządu Pfizer Trading; Dyrektor Działu Consumer Healthcare

Krzysztof Głowniak

Krzysztof Głowniak
Dyrektor Działu Chorób Rzadkich

Elżbieta Wolffgram

Elżbieta Wolffgram
Dyrektor Działu Produktów Dojrzałych

Małgorzata Konopka-Pliszka

Małgorzata Konopka-Pliszka
Dyrektor Działu Health & Value

Anna Lewandowska

Anna Lewandowska
Dyrektor Działu Inflammation & Immunology

Serhan Altintas

Serhan Altintas
Dyrektor Działu Szczepionek