Dorota Hryniewiecka-Firlej
Prezes Zarządu Pfizer Polska, Dyrektor Działu Internal Medicine

Przywództwo

Przywództwo
Każdy z nas, nieustannie rzucając wyzwanie status quo, jest przywódcą poprzez dążenie do osiągania najlepszych wyników we wszystkich aspektach działań.

>
Elżbieta Wolffgram

Elżbieta Wolffgram
Dyrektor Działu Lecznictwa Szpitalnego

Sandor Szuts

Sandor Szuts
Dyrektor Działu Onkologii

Agnieszka Mróz

Agnieszka Mróz
Dyrektor Działu Rejestracji w Krajach Europy Wschodniej

Dawid Trojanowski

Dawid Trojanowski
Prezes Zarządu Pfizer Trading; Global Supply Chain (GSC) Market Lead Poland

Serhan Altintas

Serhan Altintas
Dyrektor Działu Szczepionek

Katarzyna Duzinkiewicz

Katarzyna Duzinkiewicz
Dyrektor ds. Personalnych Pfizer Polska i Kraje Bałtyckie

Magdalena Taff

Magdalena Taff
Dyrektor Prawny

Anna Lewandowska

Anna Lewandowska
Dyrektor Działu Inflammation & Immunology

Krzysztof Głowniak

Krzysztof Głowniak
Dyrektor Działu Chorób Rzadkich

Małgorzata Konopka-Pliszka

Małgorzata Konopka-Pliszka
Dyrektor Działu Health & Value

Renata Figura-Dobrowolska

Renata Figura-Dobrowolska
Dyrektor Działu Corporate Affairs