Zorientowanie na klienta
Wychodzimy naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów wewnętrznych i zewnętrznych, przywiązując szczególną wagę do ich satysfakcji ze współpracy.

Jakość

Jakość
Nasze praktyki biznesowe i procesy mają na celu osiąganie wyników o jakości przekraczającej oczekiwania interesariuszy.

Szacunek dla ludzi

Szacunek dla ludzi
Jesteśmy świadomi faktu, że ludzie stanowią kamień węgielny sukcesu firmy Pfizer. Szanujemy różnorodność będącą źródłem naszej siły.

Współpraca

Współpraca
Pracujemy razem jako poszczególne osoby, zespoły i jednostki operacyjne, przyczyniając się do osiągania wspólnych celów.

Przywództwo

Przywództwo
Każdy z nas, nieustannie rzucając wyzwanie status quo, jest przywódcą poprzez dążenie do osiągania najlepszych wyników we wszystkich aspektach działań.

Wyniki

Wyniki
Dążymy do ciągłej poprawy wyników, uważnie oceniamy rezultaty naszej pracy i pilnujemy, aby nigdy nie zostały naruszone zasady etyki oraz szacunku dla ludzi.

Etyka

Etyka
Wymagamy od siebie i innych przestrzegania najwyższych standardów etycznych, a także dbamy o najwyższą jakość naszych produktów i procesów.

Społeczności lokalne

Społeczności lokalne
Nie ustajemy w wysiłkach, by każdy kraj i społeczności, w których działamy, stały się lepszymi miejscami do życia i pracy.

Innowacyjność

Innowacyjność
Innowacyjność jest kluczem do poprawy zdrowia i utrzymania rozwoju oraz rentowności firmy Pfizer.