Super Pfizer

blok : 1 kolumna : pusty -
blok : 1 kolumna : pusty -
blok : 1 kolumna : pusty -

Nagradzanie za wyniki

Co roku Pfizer w Polsce przyznaje nagrody za wybitne osiągnięcia dla poszczególnych pracowników bądź zespołów w ramach nagrody SuperPfizer. Nagrody te są przyznawane jako wyraz uznania za zaangażowanie i ponadprzeciętne wyniki pracy a wybór finalnych odbywa się w ramach głosowania pośród wszystkich pracowników naszej firmy. Wierzymy, iż nie tylko wysokie wyniki sprzedażowe stanowią o wartości naszych pracowników ale również  ich zaangażowanie w pomoc swoim kolegom czy udział w działaniach charytatywnych. Doceniamy każde z takich zachowań i wierzymy, iż przykład ich zaangażowania będzie stanowił inspirację zachowań dla pozostałych pracowników. Wiele spośród naszych osiągnięć wynika z wagi, jaką przykładamy do naszej misji i wartości, jak również do tworzenia środowiska, które sprzyja rozwojowi naszych pracowników.