Misja

X

Pfizer inwestuje ponad 7 miliardów dolarów rocznie w badania naukowe i rozwój nowych produktów w ramach większej liczby obszarów terapeutycznych niż jakakolwiek inna firma w tej gałęzi

przemysłu. Firma współpracuje z ponad 250 partnerskimi ośrodkami badań i rozwoju na całym świecie.

Jesteśmy dumni, że stanowi-
my część branży, która wnosi wkład w leczenie i eliminację chorób stanowiących zagrożenie dla życia.

Naszą misją jest być wiodącą, innowacyjną firmą bio-
farmaceutyczną.

Wprowadzamy innowacje w celu zapewnienia pacjentom leczenia, które przyczynia się do istotnej poprawy jakości ich życia.