Porozumienie Pfizer i BioNTech z COVAX w sprawie zakupu szczepionki, która pomoże w walce z COVID-19

 

27 01 2021

 

  • Wstępna umowa zapewni 40 milionów dawek dla COVAX w 2021 roku.
  • Pierwsze dostawy mają mieć miejsce w I kwartale 2021 roku, pod warunkiem zawarcia umów na dostawy w ramach programu COVAX.
  • W ramach mechanizmu AMC COVAX obejmującego 92 kraje, Pfizer i BioNTech dostarczą szczepionkę na potrzeby inicjatywy COVAX po cenie not-for-profit.
NOWY JORK, USA i MOGUNCJA, NIEMCY, [22 stycznia 2021 r.] – Pfizer i BioNTech SE ogłosiły dziś zawarcie z COVAX umowy zakupu z wyprzedzeniem maksymalnie 40 milionów dawek szczepionki Pfizer/BioNTech przeciw COVID-19. Dawki szczepionki będą dostarczane przez cały 2021 rok.
 
COVAX to globalna inicjatywa koordynowana przez Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień (GAVI), Koalicję na rzecz innowacji dotyczących gotowości na wypadek wystąpienia epidemii (CEPI) i Światową Organizację Zdrowia (WHO), której celem jest zapewnienie równego dostępu do szczepionek przeciw COVID-19 wszystkim państwom, niezależnie od poziomu dochodów. W ramach COVAX utworzono mechanizm finansowy Advanced Market Commitment (AMC), aby zapewnić dostęp do szczepionek przeciw COVID-19 w 92 krajach o niskich i średnio-niskich dochodach w tym samym czasie, co w krajach o wyższych dochodach.
 
Dostawy pierwszych dawek mają mieć miejsce w I kwartale 2021 roku, pod warunkiem ukończenia negocjacji i zawarcia umów na dostawy w ramach programu COVAX.
 
W ramach mechanizmu AMC COVAX obejmującego 92 kraje, Pfizer i BioNTech dostarczą szczepionkę na potrzeby inicjatywy COVAX po cenie not-for-profit.
 
„Pfizer jest przekonany, że każda osoba zasługuje na uwagę, wysłuchanie i pomoc. Dlatego od samego początku naszego programu rozwoju szczepionek, firmy Pfizer i BioNTech intensywnie działają, aby zapewnić ludziom na całym świecie sprawiedliwy dostęp do przystępnych cenowo szczepionek przeciw COVID-19” – powiedział prezes i dyrektor generalny Pfizer Albert Bourla. „Misja COVAX jest nam bliska i jesteśmy dumni z naszej współpracy, dzięki której kraje rozwijające się mogą uzyskać taki sam dostęp do szczepionki, jak reszta świata. Zbliży nas to o kolejny krok do zakończenia globalnej pandemii i udowodnimy, że nauka zwycięża dla wszystkich i wszędzie.”
 
„Dla wirusa SARS-CoV-2 granice nie mają znaczenia. Globalna pandemia wymaga kompleksowych rozwiązań i współpracy całego świata. COVAX to globalna inicjatywa i cieszymy się, że możemy zapewnić wsparcie poprzez udostępnienie szczepionki BNT162b2 w wielu krajach o niskim i średnim dochodzie, pomagając chronić najbardziej narażone osoby na całym świecie” – powiedział dr Ugur Sahin, dyrektor generalny i współzałożyciel BioNTech.
 
„Umożliwienie możliwie szybkiego dostępu do szczepionek na sprawiedliwych zasadach to nie tylko moralny obowiązek, ale także cel strategiczny i ekonomiczny” – powiedział dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia. „Umowa z firmą Pfizer umożliwi COVAX ratowanie ludzkich żyć, stabilizację systemów opieki zdrowotnej i przyspieszenie globalnego ożywienia gospodarczego.”
 
„To kolejny kamień milowy dla COVAX – poza zapewnieniem dostępu do ratujących życie szczepionek przeciw COVID-19, pierwszych dostaw możemy spodziewać się już w pierwszym kwartale. Poza tym, że jest to ważne dla COVAX, to także duży krok naprzód w kierunku zapewnienia sprawiedliwego dostępu do szczepionek i ważny element globalnych działań, które mają położyć kres pandemii. Będziemy mogli zawsze czuć się bezpieczni, gdy wszędzie to bezpieczeństwo sobie zapewnimy” – powiedział dr Seth Berkley, dyrektor generalny GAVI, sojuszu na rzecz szczepionek, który kieruje zaopatrzeniem i dostawami w ramach COVAX.
 
Poza umową z COVAX, w ramach szerszej strategii pomagania państwom rozwijającym się Pfizer i BioNTech angażują się również we współpracę z innymi podmiotami i organizacjami związanymi ze zdrowiem. Wspierają systemy opieki zdrowotnej wiedzą i zasobami w tych częściach świata, które mogą potrzebować większej pomocy przy organizacji szczepień przeciw COVID-19. W ramach działań prowadzonych w krajach o niskich dochodach analizowane są łańcuchy dostaw i testowane są nowatorskie rozwiązania, aby pokonać wyzwania związane z transportem i magazynowaniem. Pfizer i BioNTech współpracują również z agencjami międzynarodowymi, zapewniając wsparcie w zakresie dostaw i dystrybucji wśród uchodźców i innych szczególnie narażonych grup społecznych.
 
Warunki finansowe umowy nie zostały ujawnione.
 

GCMA: PP-PFE-POL-0162