Pfizer Polska z tytułem „Przyjaciela Polskiej Kardiologii”

kontakt

Pfizer Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa
Kontakt telefoniczny
+48 22 335 61 00
Fax
+48 22 335 61 11
e-mail [email protected]
Kapitał zakładowy Pfizer Polska Sp. z o.o.
33 860 000 zł
NIP
521-31-15-586
Regon
011225176

Kapitał zakładowy Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
11 050 000 zł
NIP
521-33-28-885
Regon
140038400

Firma Pfizer Polska została uhonorowana zaszczytnym tytułem Przyjaciela Polskiej Kardiologii podczas  XXII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.  To prestiżowe wyróżnienie, będące długoletnią inicjatywą Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, stanowi  wyraz wsparcia w realizacji strategicznych zadań statutowych PTK w obszarze działalności naukowej, edukacyjnej i wydawniczej.

 

Nagrodę w imieniu firmy Pfizer odebrała Dorota Hryniewiecka-Firlej, Prezes Zarządu Pfizer Polska. Dorota Hryniewiecka –Firlej podkreśla „Otrzymując wiele zaszczytnych wyróżnień na poziomie globalnym szczególnie cieszy nas tytuł Przyjaciela Polskiej Kardiologii, przyznawany w uznaniu najlepszych praktyk  – nie ustajemy w kontynuacji naszej partnerskiej współpracy z PTK kierując się przy tym zaufaniem i wysokimi standardami.”

 

 

Pfizer dąży do tworzenia innowacyjnych terapii, które odpowiadają na potrzeby pacjentów oraz zwiększają skuteczność leczenia kardiologicznego i podnoszą jakość życia chorych. Choroby układu krążenia to jedne z najczęstszych schorzeń XXI wieku. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia  schorzenia układu sercowo-naczyniowego powodują, aż 31 proc. zgonów w krajach wysokorozwiniętych. Rozumiejąc, jak wielkim wyzwaniem są te choroby dla systemu opieki zdrowotnej oraz chorych, firma Pfizer podejmuje nieustanne wysiłki na rzecz wdrażania innowacyjnych terapii oraz zapewniania obecnym i przyszłym pacjentom oraz ich najbliższym, dostępu do rozwiązań niezbędnych do podejmowania świadomych decyzji umożliwiających osiągnięcie możliwie najlepszych wyników zdrowotnych. 
 

Podczas wydarzenia wręczono  również, ufundowany przez firmę Pfizer, grant wyjazdowy, przyznany przez Klub 30 w ramach „Specialized Research Fellowship Programme”. Program umożliwia młodym kardiologom, na każdym etapie ich kariery, odbycie 3-6 miesięcznego, specjalistycznego stażu naukowego z zakresu chorób układu krążenia w renomowanym centrum badawczym jednego z państw członkowskich Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Laureat wybierany jest przez komisję, w której skład wchodzi prezes PTK, inicjatorzy programu oraz członkowie wybierani przez Klub 30. Pfizer Polska wspiera młodych naukowców, którzy są przyszłością polskiej kardiologii.

 

„Choroby układu krążenia są wiodącą przyczyną zgonów w krajach rozwiniętych, w tym także w Polsce. Jako Pfizer dokładamy wszelkich starań by poprawić jakość życia pacjentów poprzez opracowywanie innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych. Ścisła współpraca  z polskim środowiskiem kardiologicznym pomaga nam w szerzeniu informacji o tych innowacyjnych rozwiązaniach wśród specjalistów w leczeniu chorób układu krążenia, dzięki czemu możliwe będzie osiąganie jak najlepszych wyników zdrowotnych u leczonych pacjentów.” podkreślił Michał Kurzelewski, dyrektor ds. medycznych firmy Pfizer.