PFIZER POLSKA SYGNATARIUSZEM KARTY RÓŻNORODNOŚCI

kontakt

Pfizer Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa
Kontakt telefoniczny
+48 22 335 61 00
Fax
+48 22 335 61 11
e-mail [email protected]
Kapitał zakładowy Pfizer Polska Sp. z o.o.
33 860 000 zł
NIP
521-31-15-586
Regon
011225176

Kapitał zakładowy Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
11 050 000 zł
NIP
521-33-28-885
Regon
140038400

Jednym z filarów społecznej odpowiedzialności biznesu w firmie Pfizer jest polityka różnorodności, tolerancji i równouprawnienia. W Europie czuwa nad nią DICE: Diversity & Inclusion Council Europe. Organ ten dba o przestrzeganie polityki różnorodności, w tym koncentruje się na równouprawnieniu kobiet oraz włączaniu i tolerancji dla innych grup: osób niepełnosprawnych, LGBT, osób wyróżniających się kulturowo, religijnie lub kolorem skóry. Lokalnym, działającym w Polsce, organem DICE jest zespół pracowników zrzeszonych w grupie CRG Diversity & Inclusion Poland, działający pod nazwą KALEJDOSKOP. Członkowie tej grupy dedykowani są do promowania kultury różnorodności i równouprawnienia w wielu aspektach oraz czuwania nad realizacją idei Diversity & Inclusion w Pfizer w Polsce.

 

20 stycznia 2017 r. firma Pfizer Polska została przyjęta do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności, koordynowanej w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

 

 

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, realizowana w wielu krajach Unii Europejskiej. Karta jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

 

Pełna treść Karty Różnorodności dostępna poniżej w formacie pdf.

karta_roznorodnosci.pdf