Pfizer Polska „Przyjacielem polskiej gospodarki”

kontakt

Pfizer Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa
Kontakt telefoniczny
+48 22 335 61 00
Fax
+48 22 335 61 11
e-mail [email protected]
Kapitał zakładowy Pfizer Polska Sp. z o.o.
33 860 000 zł
NIP
521-31-15-586
Regon
011225176

Kapitał zakładowy Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
11 050 000 zł
NIP
521-33-28-885
Regon
140038400

9 lipca, podczas uroczystej gali podsumowującej projekt „Forum w Gospodarce” Dorota Hryniewiecka-Frlej odebrała niezwykle ważne wyróżnienie dla Pfiezr Polska nagrodę –„Przyjaciela polskiej gospodarki”.

 

 

„Przyjaciel polskiej gospodarki” to szczególne wyróżnienie dla Pfizer Polska, które docenia ponad 60-letnią obecność Pfizer na polskim rynku, podkreśla inwestycję firmy w polski kapitał intelektualny oraz zaangażowanie we współpracę z polską nauką.

 

Inwestycja w kapitał ludzki, w tym tworzenie miejsc pracy dla wybitnych specjalistów jest dla Pfizer inwestycją o największej wartości. Firma nieustająco dąży do rozwijania kompetencji i doświadczenia młodych ludzi. Kierunkiem  inwestycji Pfizer w Polsce są wciąż rozwijające się oraz nowo powstające Centra Kompetencji. Doskonałym dowodem na to jest dynamicznie rozwijająca się regionalna Platforma Monitorowania Działań Niepożądanych, która dziś zatrudnia ponad 50-osobowy, wysoko wykwalifikowany zespół. Bardzo wysoka ocena pracy DSU Platform w Polsce daje możliwość dalszego rozwoju i otwieranie kolejnych Centrum Kompetencji m.in. utworzonego przed kilkoma miesiącami  Globalnego Centrum Materiałów Medycznych (Global Content Centre – GCC).

 

 

Otrzymana nagroda dowodzi również, że zaangażowanie Pfizer Polska w tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój międzynarodowych platform kompetencji, wspierających działalność Pfizer na arenie międzynarodowej, jak również współpraca ze środowiskiem naukowym ma ogromną wartość. Angażując się w te projekty pokazujemy, że polski kapitał intelektualny i polska gospodarka są dla Pfizer niezwykle ważne.