Pfizer Polska partnerem programu Liderzy Ochrony Zdrowia

kontakt

Pfizer Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa
Kontakt telefoniczny
+48 22 335 61 00
Fax
+48 22 335 61 11
e-mail [email protected]
Kapitał zakładowy Pfizer Polska Sp. z o.o.
33 860 000 zł
NIP
521-31-15-586
Regon
011225176

Kapitał zakładowy Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
11 050 000 zł
NIP
521-33-28-885
Regon
140038400

Rozwój społeczności lokalnych i budowanie kapitału społecznego stanowią dla firmy Pfizer jedną z nadrzędnych wartości. Nie ustajemy w wysiłkach, by każdy kraj i środowiska, w których działamy, stały się lepszymi miejscami do życia i pracy. Rezultatem tego podejścia jest umowa partnerska Pfizer Polska z Fundacją im. Lesława A. Pagi,  której celem jest nauka przez praktykę, działalność promująca dobre praktyki w biznesie oraz popierająca utalentowanych studentów i absolwentów zajmujących się problematyką gospodarczą.

 

Firma Pfizer Polska została partnerem programu „Liderzy Ochrony Zdrowia”, który ma wykształcić najlepszą, otwartą na zmiany kadrę managerską, w przyszłości zarządzającą służbą zdrowia i placówkami medycznymi. Wspierając takie inicjatywy,  chcemy przyczyniać się do zwiększania liczby wysokiej jakości specjalistów i managerów w szeroko rozumianym systemie ochrony zdrowia. Cele te będą realizowane także dzięki aktywnemu udziałowi wykładowców - pracowników Pfizer Polska, chcących podzielić się wiedzą i doświadczeniem, z młodymi ludźmi, zainteresowanymi zagadnieniami ochrony zdrowia. Firma planuje również przyjąć kilku stażystów.

 

 

Gala podsumowująca 6. edycję projektu Liderzy Ochrony Zdrowia, która odbyła się 23 listopada 2018 r. na warszawskiej GPW, była zwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy grupy 31 młodych ludzi. Wśród nich są studenci i absolwenci takich kierunków  jak m.in. prawo, medycyna, zdrowie publiczne, finanse, zarządzanie i ekonomia, którzy wiążą swoją przyszłość z sektorem opieki zdrowotnej. Podczas weekendowych spotkań brali oni udział w licznych warsztatach i szkoleniach, spotykali ekspertów z branży oraz wymieniali się doświadczeniami. W uroczystym podsumowaniu projektu wzięli udział m.in. Minister Inwestycji i Rozwoju - Jerzy Kwieciński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Janusz Cieszyński oraz Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia – Adam Niedzielski.  

 

Podczas gali, uczestnicy tegorocznej edycji projektu mieli za zadanie zaprezentować swoją wizję podziału dodatkowych środków w systemie ochrony zdrowia oraz wskazać obszary, które ich zdaniem należy uznać za priorytetowe. Wspólną osią wszystkich prezentacji był duży nacisk na rozwój działań profilaktycznych. W opinii młodych ekspertów to właśnie promowanie rozwiązań z zakresu medycyny prewencyjnej może zmienić sytuację polskiej opieki zdrowotnej, bo jak podkreślali – lepiej zapobiegać niż leczyć. W wystąpieniach uczestników znalazło się także miejsce na inne ważne problemy – w tym m.in. zwiększenie efektywności systemu poprzez weryfikację koszyka świadczeń gwarantowanych, wprowadzenie ubezpieczeń komplementarnych, jak również popularyzację zarządzania placówkami medycznymi w formule lean management. Prezentacje uczestników zostały dobrze przyjęte i wysoko ocenione przez ekspertów rynku. W debacie wziął udział Łukasz Hak, Medical Lead  Oncology, Pfizer Polska. Podczas dyskusji  rozmawiano o kierunkach zmian proponowanych przez alumnów. Podjęto tematy refundacji leków, współpłacenia pacjentów oraz rozwoju nowych idei technologicznych.