Pfizer Polska laureatem nagrody Diament CSR

kontakt

Pfizer Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa
Kontakt telefoniczny
+48 22 335 61 00
Fax
+48 22 335 61 11
e-mail [email protected]
Kapitał zakładowy Pfizer Polska Sp. z o.o.
33 860 000 zł
NIP
521-31-15-586
Regon
011225176

Kapitał zakładowy Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
11 050 000 zł
NIP
521-33-28-885
Regon
140038400

W dorocznym konkursie RESPONSIBLE BUSINESS AWARDS organizowanym przez Executive Club,  firma Pfizer Polska otrzymała nagrodę specjalną „Diament CSR”, jako firma z branży farmaceutycznej, która koncentruje się nie tylko na tworzeniu pionierskich leków, ale odpowiada na potrzeby pacjentów i środowisk medycznych, dzieląc się wiedzą na temat nowoczesnych metod terapeutycznych. Innowacyjne rozwiązania przyczyniają się przede wszystkim do wydłużenia i poprawy jakości życia pacjentów. Korzyści z tego są znacznie szersze, wpływając między innymi na większą produktywność, czyli  wyższe przychody z tytułu pracy, a mniejsze koszty społeczne dla systemu ochrony zdrowotnej. Przykłady takich działań to, między innymi, współpraca z Akademickimi Centrami Transferu Technologii PACTT, Brave Camp - Letnia Szkoła Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego, medyczny Hackaton, pionierski projekt badawczy w zakresie kleszczowego zapalenia mózgu we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku, partnerstwo z Fundacją im. Lesława A. Pagi w projekcie „Liderzy Ochrony Zdrowia”, Akademia Dobrego Farmaceuty czy Biblioteka Medyczna Pfizer VR.

 

Nagrodę odebrała Agnieszka Mróz, Dyrektor ds. Rejestracji Leków Pfizer Polska, podczas uroczystości „Sustainable Economy Summit & Awards Gala”, która odbyła się 18 listopada 2018 r. w Warszawie.

 

 

Wydarzenie jest wyjątkowym projektem organizacji Executive Club, który ma na celu podkreślenie ogromnego znaczenia zaangażowania polskich przedsiębiorców w promowanie i wdrażanie idei zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu. Udział w nim wzięły czołowe postacie polskiej gospodarki i autorytety świata nauki z ogromnym dorobkiem w obszarze rozwoju innowacji, przy jednoczesnym rozwijaniu działań związanych z nurtem SRI oraz CSR.

 

W części merytorycznej wydarzenia, w panelu dyskusyjnym „Innowacje dla zrównoważonego rozwoju” wzięła udział Anna Lewandowska, Dyrektor Działu Inflammation & Immunology, Pfizer Polska. W dyskusji podkreślano ogromną wagę edukacji jako głównego czynnika zmiany zachowań konsumenckich oraz podejścia do segregacji odpadów. Do tych procesów dostosowują się przedsiębiorstwa, wprowadzając coraz nowsze techniki produkcji ograniczające szkodliwe substancje. Zmianom tym, według Anny Lewandowskiej, sprzyjają również dyrektywy UE dotyczące profilaktyki zdrowotnej, które obniżają koszty zmniejszonej produktywności pracowników. Podsumowaniem panelu była metafora mówiąca o tym, że skoro produkowane są zegary, które mają działać przez 10 000  lat to należy sprawić, aby miał kto na nich sprawdzać godzinę.