Pfizer Polska laureatem „Friendly Workplace 2018”

kontakt

Pfizer Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa
Kontakt telefoniczny
+48 22 335 61 00
Fax
+48 22 335 61 11
e-mail [email protected]
Kapitał zakładowy Pfizer Polska Sp. z o.o.
33 860 000 zł
NIP
521-31-15-586
Regon
011225176

Kapitał zakładowy Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
11 050 000 zł
NIP
521-33-28-885
Regon
140038400

W grudniu 2018 r. redakcja portalu MarkaPracodawcy.pl przyznała firmie Pfizer Polska  wyróżnienie godłem „Friendly Workplace 2018” oraz nagrodę specjalną za nowoczesne podejście w obszarze rozwoju zawodowego i satysfakcji pracowników, poszanowanie dla idei work-life balance, a także za zaangażowanie na rzecz tworzenia zdrowego, przyjaznego miejsca pracy. Bardzo cieszy nas ta nagroda, gdyż wierzymy, że różnorodność doświadczeń naszych pracowników tworzy unikalność firmy Pfizer i każdego dnia pomaga nam wywierać pozytywny wpływ na zdrowie ludzi na całym świecie.

 

 

Aby ubiegać się o redakcyjną nagrodę firma musiała zebrać w ankiecie minimum 20 punktów na 25 możliwych do uzyskania. Elementem dodatkowym branym pod uwagę przez jury były również takie obszary jak zaangażowanie firmy w inicjatywy związane z edukacją na rynku pracy (partner wydarzeń zewnętrznych – targi pracy, seminaria, publikacje) oraz uczestnictwo pracowników w programach prospołecznych (wolontariat, CSR).

       

„Pfizer gwarantuje nowoczesną, a przy tym wysokiej klasy kulturę organizacyjną opartą na wzajemnym poszanowaniu i zaufaniu w relacjach z pracownikami. Szacunek dla pracy własnej i pracy innych, odpowiedzialność połączona z pasją działania na rzecz życia i zdrowia ludzi – tym kieruje się zespół Pfizer w Polsce i na świecie. Jako globalna marka, firma bardzo mocno promuje politykę różnorodności, tolerancji i równouprawnienia. Jest silnie nastawiona na rozwój wiedzy i kompetencji swoich pracowników. Pielęgnuje i nagradza innowacyjny sposób myślenia. Na wyróżnienie zasługuje transparentna i elastyczna oferta rozwoju i kariery pracowników w strukturach międzynarodowych firmy. Bardzo wysoko oceniliśmy Pfizer w obszarze poszanowania idei work-life balance, a także działań na rzecz tworzenia przyjaznego dla zdrowia miejsca pracy. Szczególną wartością w tym względzie jest biuro firmy – bardzo nowoczesne, ekologiczne, wygodne, zapewniające pracownikom regenerację oraz bliski kontakt z przyrodą – wodą i zielenią. Przebywając tu naprawdę można poczuć się jak w domu.” – czytamy w uzasadnieniu decyzji jury.