Oświadczenie Pfizer Polska w sprawie decyzji Krajowej Izby Odwoławczej

kontakt

Pfizer Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa
Kontakt telefoniczny
+48 22 335 61 00
Fax
+48 22 335 61 11
e-mail [email protected]
Kapitał zakładowy Pfizer Polska Sp. z o.o.
33 860 000 zł
NIP
521-31-15-586
Regon
011225176

Kapitał zakładowy Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
11 050 000 zł
NIP
521-33-28-885
Regon
140038400

W imieniu firmy Pfizer pragniemy wyrazić rozczarowanie decyzją Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na szczepionki do Narodowego Programu Szczepień.

 

Respektujemy stanowisko Izby w tym zakresie, jednocześnie gruntownie się z nim nie zgadzając. Izba bowiem, mimo iż miała takie kompetencje, nie rozpoznała odwołania w oparciu o przepisy Prawa farmaceutycznego, a jedynie na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Tymczasem zaskarżona procedura przetargowa dotyczyła zakupu produktów szczególnych, obrót którymi opiera się właśnie na podstawie regulacji prawa farmaceutycznego. To prawo farmaceutyczne zapewnia, że produkt stosowany w kraju Unii Europejskiej musi uzyskać dopuszczenie do obrotu w określonej procedurze, aby zapewnić pacjentom maksymalne możliwe bezpieczeństwo.

 

Informujemy jednocześnie, że Pfizer będzie kontynuował starania o udostępnienie swojej szczepionki przeciwko pneumokokom polskim rodzicom, którzy pragną jak najlepszej ochrony dla swoich dzieci.