Inwestycja Pfizer w monitorowanie niepożądanych działań leków w Europie

kontakt

Pfizer Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa
Kontakt telefoniczny
+48 22 335 61 00
Fax
+48 22 335 61 11
e-mail [email protected]
Kapitał zakładowy Pfizer Polska Sp. z o.o.
33 860 000 zł
NIP
521-31-15-586
Regon
011225176

Kapitał zakładowy Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
11 050 000 zł
NIP
521-33-28-885
Regon
140038400

Pfizer, czołowa amerykańska firma farmaceutyczna, otwiera w Polsce Drug Safety Unit Platform (DSUP) – Platformę wspierającą monitorowanie niepożądanych działań leków. Odpowiednie zasoby wysoko wykwalifikowanej, specjalistycznej kadry, a także sprzyjające otoczenie ekonomiczno-prawno-polityczne sprawiło, że Pfizer  zainwestował w Polsce milion dolarów tylko w tym roku i planuje dalszy rozwój Platformy. DSUP to największa tego typu platforma Pfizer na świecie i kolejny bardzo ważny element kontroli bezpieczeństwa i skuteczności istniejących terapii. Dzięki  Platformie zostanie usprawniony proces weryfikacji działań niepożądanych, a przetworzone dane będą przekazywane do odpowiednich urzędów w poszczególnych krajach.

 

Platforma DSUP zatrudni początkowo czternastoosobowy zespół wysoce wykwalifikowanych specjalistów, które posiadają nie tylko odpowiednie zdolności analityczne, ale także wykształcenie biologiczno-medyczne i biegle mówią dwoma językami obcymi (oprócz polskiego i angielskiego: po francusku, niemiecku i włosku). Wszystko po to, aby zapewnić najwyższą jakość i kompletność danych zbieranych z lokalnych jednostek Pfizer ze wszystkich krajów Europy, a także Afryki i Bliskiego Wschodu. Dane te będą przetwarzane, a powstałe analizy będą konsultowane z ekspertami klinicznymi z poszczególnych obszarów terapeutycznych. Działania takie są niezbędne, aby ocenić profil bezpieczeństwa leków i przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa terapii dla pacjentów.

 

Zdecydowaliśmy się na uruchomienie Drug Safety Unit Plaftorm w Polsce z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że w Polsce można znaleźć odpowiednich kandydatów do pracy w takiej jednostce – Polacy są wykształceni, znają języki obce i bardzo angażują się w powierzane im obowiązki. Polscy pracownicy są postrzegani na świecie jako pracowici i odpowiedzialni. Po drugie uwarunkowania ekonomiczno-prawno-polityczne są sprzyjające biznesowo do lokowania takich inwestycji w Polsce.  – mówi dr Marcin Kruk, Senior Director, DSU Regional Head Europe, Africa, Middle East, Pfizer.  

 

Monitorowanie niepożądanych działań leków wymaga podjęcia niezwłocznej i dokładnej analizy. Przetworzone dane muszą być dostarczane w postaci raportów w odpowiednim czasie do właściwych urzędów w różnych częściach świata. Wszystko to wpływa na bezpieczeństwo pacjentów i skuteczność terapii.

 

Platforma DSUP to kolejny krok, który pokazuje, że firma Pfizer bierze pełną odpowiedzialność nie tylko za rozwijanie i wprowadzanie nowych leków na rynek, ale także kontrolę nad bezpieczeństwem i skutecznością wtedy, gdy leki są już dostępne dla dużych populacji pacjentów. To dla mnie ogromny zaszczyt i radość, że Polska została wybrana spośród wielu innych szacownych krajów świata jako miejsce, w którym została zaimplementowana platforma DSUP. Ta inwestycja pokazuje, że Polska jest dla firmy Pfizer ważnym punktem na mapie świata, a dobro pacjenta i jego bezpieczeństwo w trakcie terapii jest dla nas absolutnym priorytetem. Ta inwestycja jest również inwestycją w polską gospodarkę poprzez możliwość zatrudnienia młodych ludzi i budowanie unikalnych kompetencji na skalę światową. – mówi dr n. med. Dorota Hryniewiecka-Firlej, Prezes Zarządu Pfizer Polska.