Gdyński Program Prewencji Udarów Mózgu

kontakt

Pfizer Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa
Kontakt telefoniczny
+48 22 335 61 00
Fax
+48 22 335 61 11
e-mail [email protected]
Kapitał zakładowy Pfizer Polska Sp. z o.o.
33 860 000 zł
NIP
521-31-15-586
Regon
011225176

Kapitał zakładowy Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
11 050 000 zł
NIP
521-33-28-885
Regon
140038400

 

18 listopada br. rozpoczął się Gdyński Program Prewencji Udarów Mózgu, mający na celu  edukację seniorów w zakresie prewencji udarów mózgu oraz rozpoznawania i leczenia migotania przedsionków, co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia liczby udarów. Podczas konferencji „Główne problemy współczesnej kardiologii: migotanie przedsionków”, inaugurującej program, czołowi polscy kardiolodzy przedstawili kluczowe kwestie związane z profilaktyką chorób serca, zagrożenia i wyzwania oraz rozwiązania oferowane polskim pacjentom. Program w Gdyni ma charakter pilotażowy, celem jest kontynuacja w całym kraju. Organizatorem Programu jest Gdyńskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „SERCA SERCOM” we współpracy z Centrum Aktywności Seniora w Gdyni i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Partnerem Programu jest firma Pfizer Polska.

 

Migotanie przedsionków jest najczęstszą przyczyną kardiogennych udarów mózgu. Dlatego tak ważne jest wczesne rozpoznanie choroby i odpowiednie leczenie.  Główne aktywności edukacyjne  w Programie będą odbywać się w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dla grupy ok. 2000 słuchaczy przygotowano osiem 1,5-godzinnych szkoleń w Centrum Aktywności Seniora w Gdyni. W ramach wykładów zostaną poruszone tematy udaru mózgu i zawału serca, dlaczego tak ważne jest leczenie migotania przedsionków, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, hiperlidemii, nadwagi i otyłości, diety oraz wpływu aktywności fizycznej na mózg i serce. Każdy uczestnik otrzyma materiały informacyjne i edukacyjne. Przed i po wykładach wolontariusze będą dokonywać wśród uczestników pomiarów ciśnienia tętniczego, tętna i oceniać ryzyko sercowo naczyniowe oraz przeprowadzą indywidualną edukację.

 

 

„Gdynia jest przyjazna osobom starszym - przekonujemy się o tym każdego dnia, realizując zadania Centrum Aktywności Seniora. Edukacja w zakresie prewencji udarów mózgu oraz rozpoznawania i leczenia migotania przedsionków jest kluczowym zagadnieniem w trosce o kondycję zdrowotną najstarszych mieszkańców naszego miasta.” – podkreśla Bożena Zglińska, Dyrektor Centrum Aktywności Seniora w Gdyni.

 

„Migotanie przedsionków jest chorobą, której ryzyko pogłębia się z wiekiem. Seniorzy wykazują dużą aktywność w pogłębianiu wiedzy na temat zdrowia, zarówno swojego, jak i bliskich osób. Jako doświadczeni pacjenci są tez dobrymi partnerami dla lekarzy w działanich na rzecz propagowania zdrowego stylu życia” – mówi Hanna Muller, członek zarządu Stowarzyszenia SERCA SERCOM.

 

Od lat angażujemy się w pomoc społecznościom lokalnym, w których działamy i wspieramy między innymi inicjatywy edukacyjne podejmowane przez organizacje non-profit. Chcemy podnieść świadomość społeczną w zakresie profilaktyki chorób serca, a w rezultacie ograniczyć liczbę udarów. Zależy nam, aby starsi ludzie mogli spędzać swoją jesień życia w jak najlepszej kondycji i w pełni cieszyć się każdym dniem.” – podsumowuje Dorota Hryniewiecka-Firlej, prezes zarządu Pfizer Polska Sp. z .o.o.

 

 

Choroby układu sercowo-naczyniowego są główną przyczyną umieralności wśród osób w średnim i starszym wielu w krajach rozwiniętych w tym w Polsce. Od roku 1991 umieralność z powodu chorób układu krążenia w Polsce spada, pomimo tego choroby sercowo-naczyniowe są nadal główną przyczyną zgonów. Najważniejszymi przyczynami umieralności spośród chorób układu krążenia  w Polsce pozostaje nadal choroba niedokrwienna serca i choroby naczyń mózgowych. Zgony z powodu tych dwóch grup chorób stanowią 49,3% zgonów z powodu chorób układu krążenia wśród mężczyzn oraz 44,5% wśród kobiet. Tak wysoka umieralność z powodu chorób układu krążenia jest związane z wysoką częstotliwością występowania klasycznych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego w Polskiej populacji. Udar mózgu jest najpoważniejszą chorobą naczyniową mózgu. Schorzenie to stanowi bardzo istotny problem nie tylko medyczny, ale również społeczny. Szacuje się, że rocznie na świecie na udar mózgu zapada 15 mln osób, a około 5 mln umiera. Udar jest jednocześnie najczęstszą przyczyną długotrwałej niesprawności i inwalidztwa w populacji dorosłych, co skutkuje poważnymi konsekwencjami socjalnymi i ekonomicznymi.

 

Szczególną rolę w odniesieniu do czynników ryzyka udaru odgrywają choroby serca – przede wszystkim migotanie przedsionków, które jest najczęstszą przyczyną udarów kardiogennych. W Polsce każdego roku notuje się ok.  90 tys. udarów, z czego 75 tys. rocznie są to udary niedokrwienne. W 14 tys. przypadków jego przyczyną jest migotanie przedsionków czyli w mechanizmie zatoru mózgowego.  Migotanie przedsionków jest arytmią serca polegającą na nieregularnej częstości skurczu mięśnia komór serca i na braku czynności skurczowej przedsionków. W związku z tym krew wolno krąży w przedsionkach prowadząc do tworzenia się zakrzepów, które następnie urywają się i płynąc z prądem krwi zamykają naczynia mózgowe prowadząc do niedokrwienia części mózgu czyli do udaru niedokrwiennego. Dlatego w przypadku stwierdzonego migotania przedsionków podstawowym leczeniem zapobiegającym zarówno w profilaktyce pierwotnej, jak i wtórnej jest leczenie zmniejszające krzepliwość krwi. Wykazano iż wdrożenie właściwego leczenia znacząco wpływa na ryzyko zgonu i udaru mózgu.

 

 

Od kilku lat oprócz antagonistów  witaminy K stosowane są nowe doustne leki przeciwkrzepliwe. W badaniach klinicznych wykazano skuteczność tych nowych leków w zapobieganiu udarowi niedokrwiennemu, zmniejszeniu częstości udarów krwotocznych w porównaniu ze stosowaniem warfaryny, a w przypadku niektórych z nich, również zmniejszenie częstości poważnych krwawień w porównaniu z głównym przedstawicielem antagonistów witaminy K – warfaryną.