Firma Pfizer uhonorowana nagrodą „Special Award for Outstanding Leader”

kontakt

Pfizer Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa
Kontakt telefoniczny
+48 22 335 61 00
Fax
+48 22 335 61 11
e-mail [email protected]
Kapitał zakładowy Pfizer Polska Sp. z o.o.
33 860 000 zł
NIP
521-31-15-586
Regon
011225176

Kapitał zakładowy Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
11 050 000 zł
NIP
521-33-28-885
Regon
140038400

 

Pfizer Polska, jedyna firma farmaceutyczna, została nagrodzona „Special Award for Outstanding Leader„ za działania, które doprowadziły do realizacji wizji rozwoju firmy i przyczyniły się do rozwoju polskiej gospodarki. Nagrodę odebrała Dorota Hryniewiecka-Firlej, Prezes Zarządu Pfizer Polska, podczas uroczystości „Responsible Business Awards Gala” z okazji jubileuszu 10-lecia Executive Club, która odbyła się 20 listopada 2015 r. w Warszawie. 

 

Galę otworzył list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Przemowę inauguracyjną wygłosił Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin, który podkreślił rangę wydarzenia i konieczność współpracy pomiędzy biznesem a nauką i instytucjami dobroczynnymi. Kolejnymi punktami Gali były: prezentacja Marka Krupińskiego, Dyrektora Generalnego Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF, który przedstawił zasady i zalety współpracy dużych firm z Unicefem oraz „Du ut des”. Następnie krótką historię o umiłowaniu wzajemności opowiedziała dr.n.med. Dorota Hryniewiecka-Firlej, Prezes Zarządu Pfizer Polska, wspominając najwcześniejsze doświadczenia, które zainspirowały ją do działalności na rzecz innych. Ponadto wzięła także udział w panelu o dobroczynnym biznesie, razem z takimi prelegentami jak Andrzej Klesyk, Prezes Zarządu PZU SA oraz Wojciech Szpil, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o., przedstawicielami największych polskich firm. 

 

 

Pfizer w Polsce stale wzmacnia i poprawia swoją reputację oraz uznanie na rynku między innymi dzięki znaczącym inwestycjom w prace badawczo-rozwojowe. Pfizer zwiększa swoja rolę poprzez współpracę z wpływowymi grupami branżowymi, także spoza rynku farmaceutycznego. Będąc członkiem takich organizacji jak INFARMA, Pracodawców RP (Polska Pracodawców), Executive Club, Business Centre Club, Amerykańskiej Izby Handlowej, Polsko-Niemieckiej Izby Handlowej, Dorota Hryniewiecka-Firlej aktywnie uczestniczy w dyskusjach na najwyższych szczeblach zarządzania, dzieląc się swoimi doświadczeniami i cennymi opiniami, skutecznie wpływając na ostateczne rozwiązania. We wrześniu 2015 r, podczas 25. Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, Dorota Hryniewiecka-Firlej wyraziła swoje poglądy w dwóch kluczowych dyskusjach na temat publicznej opieki zdrowotnej i innowacji w zaawansowane technologie, w tym także medyczne, wraz z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia Senatu RP, Narodowego Funduszu Zdrowia i Polskiej Akademii Nauk.

 

Aby wykorzystać potencjał innowacyjny przedstawiciele Departamentu Public Affairs firmy Pfizer Polska aktywnie uczestniczą w pracach grup roboczych „Krajowe Inteligentne Specjalizcje” obszar Zdrowe społeczeństwo, priorytetu dla funduszy unijnych. 

Pfizer również mocno zaangażował się w organizację Polsko-AmerykańskiegoTygodnia Innowacji we współpracy z kilkoma polskimi ministerstwami. Aby stać się pracodawcą z wyboru, Pfizer opracował edukacyjny program dla dwunastu polskich uczelni medycznych, w którym nacisk położono na warsztaty z prawa medycznego i prezentację ścieżek kariery w firmie.

 

Warto zaznaczyć, że to szczególne wyróżnienie podkreśla rolę Pfizer w Polsce, jako lidera w budowaniu sojuszy ponad podziałami, rozmowach ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, nie tylko z decydentami systemu ochrony zdrowia, co jest kluczem do bycia partnerem biznesowym z wyboru.