Firma Pfizer Polska laureatem konkursu RESPONSIBLE BUSINESS AWARDS w kategorii „Outstanding CSR Project”

kontakt

Pfizer Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa
Kontakt telefoniczny
+48 22 335 61 00
Fax
+48 22 335 61 11
e-mail [email protected]
Kapitał zakładowy Pfizer Polska Sp. z o.o.
33 860 000 zł
NIP
521-31-15-586
Regon
011225176

Kapitał zakładowy Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
11 050 000 zł
NIP
521-33-28-885
Regon
140038400

W II edycji konkursu RESPONSIBLE BUSINESS AWARDS organizowanego przez Executive Club,  firma Pfizer Polska została nagrodzona w kategorii „Outstanding CSR Project”, jako  firma z branży farmaceutycznej, która koncentruje się nie tylko na tworzeniu pionierskich leków, ale odpowiada na potrzeby pacjentów i środowisk medycznych, dzieląc się wiedzą na temat nowoczesnych metod terapeutycznych. Innowacyjne rozwiązania przyczyniają się przede wszystkim do wydłużenia i poprawy jakości życia pacjentów. Korzyści z tego są znacznie szersze, gdyż obejmują skalę makro: większą produktywność czyli większe przychody z tytułu pracy, a mniejsze koszty społeczne dla systemu ochrony zdrowotnej. Przykłady takich działań to między innymi Biblioteka Medyczna Pfizer VR, Akademia Dobrego Farmaceuty czy Gdyński Program Prewencji Udarów Mózgu. Nagrodę odebrała Aldona Zygmunt, Dyrektor ds. Korporacyjnych Pfizer Polska, podczas uroczystości „Responsible Business Summit & Awards Gala”, która odbyła się 14 października br. w Warszawie.

 

Konkurs miał na celu przede wszystkim podkreślenie ogromnego znaczenia zaangażowania biznesu w działania prospołeczne i pokazanie jego wpływu na budowanie lepszego społeczeństwa poprzez dobroczynność. Nagrodzone zostały wrażliwe społecznie przedsiębiorstwa, dla których odpowiedzialny biznes jest priorytetem i firma Pfizer niewątpliwie do nich należy. Dobroczynność traktowana jest często jako synonim filantropii, a ta – po przejściu z greki na język polski – znaczy tyle, co „umiłowanie człowieka”. W wersji bardziej emocjonalnej tyle, co „materialnie wyrażane współczucie dla ubogich”. Pfizer nie myli i też nie utożsamia dobroczynności z charytatywnością. W imię dobroczynności rozumianej jako solidaryzm społeczny  - już od wielu lat firma angażuje się w akcje poprawiające jakość życia w swoich środowiskach lokalnych. Dlatego tak istotna jest współpraca z organizacjami takimi, jak właśnie Stowarzyszenie SIEMACHA. Priorytetem jest tu pomoc w pokazaniu porzuconym dzieciom możliwości, jakie otwiera przed nimi świat, aby nie czuły się z niego wykluczone i weszły w dorosłe życie, wyposażone w odpowiednie umiejętności społeczne i potrzebną wiedzę.

 

 

W ramach wspólnej inicjatywy Działów GIP i Vaccines firmy Pfizer Polska oraz Stowarzyszenia SIEMACHA, w Odporyszowie k/Tarnowa, gdzie znajduje się Nowoczesny Dom Dziecka, powstała ścieżka edukacyjna dla dzieci i młodzieży. Składa się ona m.in. z ogródka ziołowego, krzewów owocowych, stanowisk dotyczących pszczelarstwa, sadownictwa, rodzajów drzew i budek dla ptaków. To wyjątkowe miejsce, w którym młodzi ludzie mogą aktywnie spędzać czas, pomagając wiosną w pielęgnacji roślin, a jesienią zbierając efekty swojej pracy. Pielęgnowanie roślin, zbieranie miodu z pasieki, owoców z sadu czy dokarmianie ptaków zimą przez wychowanków, stało się ich nawykiem i zbudowało poczucie odpowiedzialności, gdyż to oni sami są twórcami i opiekunami projektu. Oficjalne otwarcie ścieżki odbyło się 21 maja br. podczas otwarcia boiska piłkarskiego i nowoczesnej krytej ujeżdżalni konnej.

 

Stowarzyszenie SIEMACHA od blisko dwudziestu dwóch lat tworzy społeczności młodzieżowe, które korzystają z sieci placówek edukacyjnych, sportowych i terapeutycznych. To największa w Polsce organizacja społeczna, którą wyróżnia silna tożsamość ideowa i wyraźna struktura instytucjonalna. Każdego dnia Stowarzyszenie zapewnia opiekę ponad 2 tysiącom wychowanków, którzy pod opieką pedagogów budują trwałe relacje rówieśnicze, zdobywają nowe umiejętności i uczą się odpowiedzialności za siebie i innych. Organizacja działa w 30 lokalizacjach, prowadząc placówki dzienne, całodobowe,  wakacyjne; centra rozwoju oraz oddziały Krakowskiego Instytutu Psychoterapii. 

 

Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tej społeczności i mieć wpływ na wychowanie oraz edukację wspaniałych młodych ludzi w dziedzinie ochrony przyrody, kształtowania środowiska naturalnego, proekologicznych postaw, nawyków i zachowań prozdrowotnych, przez bliski kontakt z naturą.