Firma Pfizer pierwszym strategicznym partnerem Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii

kontakt

Pfizer Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa
Kontakt telefoniczny
+48 22 335 61 00
Fax
+48 22 335 61 11
e-mail [email protected]
Kapitał zakładowy Pfizer Polska Sp. z o.o.
33 860 000 zł
NIP
521-31-15-586
Regon
011225176

Kapitał zakładowy Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
11 050 000 zł
NIP
521-33-28-885
Regon
140038400

Firma Pfizer została partnerem Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii, które wspiera komercjalizację odkryć naukowych. Dzięki nawiązaniu pierwszej strategicznej współpracy rosną szanse na przyspieszenie komercjalizacji wyników badań prowadzonych na polskich uczelniach.

Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT) zrzesza ośrodki działające przy polskich uczelniach, których zadaniem jest zarządzenie i komercjalizacja własności intelektualnej. Jego celem jest usprawnienie współpracy polskich uczelni z przedsiębiorstwami zainteresowanymi odkryciami i wynikami badań naukowych.


Idea ONE-STOP-SHOP


Idea jednego okienka PACTT powstała pod koniec ubiegłego roku i to okazało się być kluczowym argumentem dla przedsiębiorstw, które poszukują kontaktów z polskimi uczelniami. Pierwsze strategiczne partnerstwo z PACTT zostało zawiązane z polskim oddziałem międzynarodowej firmy farmaceutycznej Pfizer. Coraz więcej firm prywatnych, dostrzega nieocenioną rolę ośrodków akademickich – nie tylko w budowaniu przyszłej kadry naukowej, ale także jako partnera w realizacji wspólnych przedsięwzięć w ochronie zdrowia.


„Jestem pełen uznania dla inicjatywy PACTT. Jako firma nastawiona na rozwijanie innowacji chcemy wprowadzać nowatorskie rozwiązania zmieniające sposób myślenia o chorobach a także sposobach ich profilaktyki i leczenia. Dzięki partnerstwie z PACTT mamy możliwość nawiązania współpracy z uniwersytetami i uczelniami rozsianymi w całej Polsce i przeglądu aktualnego stanu własności intelektualnej w  istotnych dla nas dziedzinach i obszarach terapeutycznych. PACTT postrzegam jako platformę, która pozwala znajdować odpowiedzi na największe wyzwania zdrowotne, a co za tym idzie, polepszanie jakości zdrowia i życia pacjentów. Dzięki wsparciu i doświadczeniu brokerów firmy mogą skoncentrować się na meritum, z pominięciem wstępnych, nierzadko trudnych rozmów z naukowcami” – ocenia Michał Kurzelewski, dyrektor medyczny w firmie Pfizer Polska.


PACTT wspiera dialog biznesu ze światem nauki za pośrednictwem brokerów, którzy jako dedykowani opiekunowie firm zbierają dane o dostępnych patentach i dokonanych odkryciach. Na podstawie preferencji i oczekiwań przedsiębiorstw brokerzy przygotowują zbiorcze prezentacje, w których uczestniczą zespoły naukowe i komitety inwestycyjne z przedsiębiorstw. Jednym z elementów tego procesu jest wspieranie przez PACTT naukowców – w przygotowaniu prezentacji, jak i firm – w budowaniu relacji z interesującymi je zespołami naukowymi.


Współpraca firmy Pfizer Polska z PACTT oznacza, że firma otrzymuje dedykowanego brokera, który zbiera informacje z ponad 50 uczelni i prezentuje je w dogodnej formie, ma dostęp do własności intelektualnej ponad 50 uczelni w jednym miejscu, może także liczyć na bieżące aktualizowanie informacji zgodnie z profilem zainteresowań.

 

PACTT jest na początku drogi rozwoju. Współpraca z firmą Pfizer pozwala opracować kodeks dobrych praktyk modelowej formy współpracy, które zostaną przeniesione do innych obszarów technologicznych. Pierwsze doświadczenia PACTT pokazują, że stworzenie tego rodzaju organizacji przynosi szereg korzyści uczelniom i naukowcom. Jedną z nich jest udrożnienie przepływu informacji między centrami transferu technologii poszczególnych uczelni. Uczestnictwo w PACTT mobilizuje do wspólnego działania i aktywności np. do opiniowania projektów legislacyjnych pod szyldem jednej organizacji. Niemniej istotna jest edukacja i wyrównywanie standardów w CTT, co jest istotne, ponieważ różnią się one poziomem zaawansowania i skalą. Podejmowanie współpracy z największymi globalnymi firmami to dla naukowców wyraźny i jednoznaczny dowód, że możliwe jest skrócenie ścieżki komercjalizacji do minimum.


W kwietniu 2018 r. odbyła się V Ogólnopolska Konferencja PACCT w Chęcinach, zorganizowana przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Ośrodkiem Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz liczni przedstawiciele akademickich ośrodków transferu technologii, a także przedstawiciele przedsiębiorstw, wśród nich m.in. Michał Kurzelewski, Dyrektor Medyczny Pfizer Polska.