Firma Pfizer doceniona przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

kontakt

Pfizer Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa
Kontakt telefoniczny
+48 22 335 61 00
Fax
+48 22 335 61 11
e-mail [email protected]
Kapitał zakładowy Pfizer Polska Sp. z o.o.
33 860 000 zł
NIP
521-31-15-586
Regon
011225176

Kapitał zakładowy Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
11 050 000 zł
NIP
521-33-28-885
Regon
140038400

1 października 2015 r. podczas XIX Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego we Wrocławiu, Michał Kurzelewski, Dyrektor Medyczny Pfizer Polska i Działu Produktów Innowacyjnych, odebrał z rąk prof. Zbigniewa Kalarusa i prof. Piotra Hoffmana specjalne wyróżnienie dla firmy Pfizer Polska za wspieranie inicjatyw edukacyjnych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

 

 

Jedną ze wspieranych przez firmę Pfizer inicjatyw PTK były Centralne Obchody Światowego Dnia Serca, które odbyły się 27 września 2015 r. w Łodzi, pod hasłem Z SERCEM ŻYJ, PRACUJ I BAW SIĘ.  Światowy Dzień Serca to święto obchodzone corocznie w ostatnią niedzielę września w 120 krajach z inicjatywy Światowej Federacji Serca (WHF) z udziałem i przy współfinansowaniu HHO, UNESCO i UNICEF-u.  Obchody tego dnia mają na celu zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej chorób serca oraz promocję zdrowego stylu życia, a także zwrócenie uwagi na konieczność indywidualnej i instytucjonalnej profilaktyki chorób układu krążenia.

 

Imprezie plenerowej w Łodzi  towarzyszyła m.in. „Sztafeta dla Serca” (przejazd rowerowy, nordic walking, marszobieg, spacer rodzinny). Jej celem było zaktywowanie całych rodzin. Nie zabrakło występów artystycznych, konkursów oraz punktów konsultacyjnych, w których było można zrobić bezpłatne badania. Do udziału zostali zaproszeni eksperci, artyści, sportowcy i dziennikarze. Wystąpił  najszybszy raper na świecie MC Silk, który, przy współpracy z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym, nagrał utwór poświęcony migotaniu przedsionków. Rozmowy na scenie na temat  profilaktyki chorób serca prowadzili Marzena Rogalska, Szymon Majewski, Mariola Bojarska oraz inni zaproszeni goście.  Wydarzenie wsparli również m.in.: Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska, Łódzkie Centrum Wydarzeń, FUMED, Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, Fit Fabric.

 

Choroby  serca i naczyń są jednymi z najczęstszych chorób nękających ludzkość.  Należą do nich między innymi takie jednostki chorobowe jak: nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, zawał serca, niewydolność serca,  zaburzenia rytmu serca:  np. migotanie przedsionków,  inne choroby mięśnia sercowego,   miażdżyca, choroby naczyń, udar mózgu.   

 

Choroby serca i naczyń są też główną przyczyną przedwczesnej śmierci wielu ludzi. Głównymi przyczynami zgonów wśród wszystkich chorób serca i naczyń są: choroba wieńcowa, udar mózgu choroba reumatyczna serca. WHO przewiduje w 2015 roku kolejny wzrost śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych do liczby 20 milionów, co będzie stanowić ok. 30% wszystkich zgonów na świecie.  Naukowcy ocenili, że podstawowymi czynnikami ryzyka  zarówno zachorowania, jak i śmiertelności w przypadku chorób serca i naczyń, są nadciśnienie tętnicze, wysoki poziom cholesterolu, nieprawidłowe odżywianie, otyłość, palenie papierosów, brak aktywności fizycznej oraz stres.

 

Firma Pfizer dostrzegając ten istotny problem zdrowotny ludzkości, w trosce o zdrowszy świat umożliwiła wielu ludziom dostęp do terapii zmniejszających ryzyko zachorowania i śmiertelności z powodu  chorób  serca i naczyń.