Dorota Hryniewiecka – Firlej w gronie wybitnych ekspertów w debacie o przyszłości ochrony zdrowia w kraju

kontakt

Pfizer Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa
Kontakt telefoniczny
+48 22 335 61 00
Fax
+48 22 335 61 11
e-mail [email protected]
Kapitał zakładowy Pfizer Polska Sp. z o.o.
33 860 000 zł
NIP
521-31-15-586
Regon
011225176

Kapitał zakładowy Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
11 050 000 zł
NIP
521-33-28-885
Regon
140038400

Minister zdrowia Łukasz Szumowski zainaugurował ogólnopolską debatę na temat przyszłości ochrony zdrowia i potencjalnych kierunkach zmian. W Radzie Programowej znaleźli się m.in. ekonomiści, pracownicy ochrony zdrowia, pacjenci, przedsiębiorcy i byli ministrowie zdrowia. Do grona ekspertów, jako jedyna przedstawicielka branży farmaceutycznej, na zaproszenie Ministra Zdrowia, dołączyła Dorota Hryniewiecka-Firlej, prezes Pfizer Polska Sp. z o. o., wiceprezydent Pracodawcy RP, prezes Związku Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.  

 


W tym roku na sfinansowanie systemu ochrony zdrowia będzie przeznaczone nie mniej niż 4,67 proc. PKB - przewiduje ustawa, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018. Nakłady na zdrowie mają wzrastać w kolejnych latach do poziomu 6 proc. PKB w 2025 r. Resort zdrowia szacuje, że w ciągu pierwszych dziesięciu lat obowiązywania tej ustawy do systemu opieki zdrowotnej trafi dodatkowe 500 mld zł.


- Takiego tempa wzrostu nakładów na zdrowie nie było nigdy - powiedział, podczas spotkania, minister zdrowa Łukasz Szumowski. Ten wzrost jest tak duży ze mamy obowiązek rozmawiać ze wszystkimi interesariuszami o tym, jak te pieniądze spożytkować.


Prace Rady Programowej skupią się na inwestycjach przynoszących konkretne rezultaty. W ramach prac rady Programowej ma powstać strategiczny dokument dotyczący przyszłego kształtu ochrony zdrowia w Polsce. Więcej informacji o radzie programowej znajduje się tutaj (http://www.politykazdrowotna.com/30784,ruszyla-debata-o-zdrowiu-dzis-pierwsze-posiedzenie-rady-programowej).