Dorota Hryniewiecka-Firlej „Niczym dyrygent w orkiestrze”

kontakt

Pfizer Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa
Kontakt telefoniczny
+48 22 335 61 00
Fax
+48 22 335 61 11
e-mail [email protected]
Kapitał zakładowy Pfizer Polska Sp. z o.o.
33 860 000 zł
NIP
521-31-15-586
Regon
011225176

Kapitał zakładowy Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
11 050 000 zł
NIP
521-33-28-885
Regon
140038400

Z Dorotą Hryniewiecką Firlej, prezes Zarządu Pfizer Polska, rozmawia Diana Siemieniec, 
Magazyn Businesswoman & Life 

 

DS: Lata doświadczeń w medycynie i firmach farmaceutycznych to czas zdobywania kolejnych stopni w zawodowej karierze, to droga do stanowiska prezesa Zarządu Pfizer Polska. Czy w tym okresie zawodowego życia dostrzega Pani jakiś wyraźny przełom?

 

DHF: Przez lata konsekwentnie realizowałam swoje marzenie bycia lekarzem w kategorii najlepszej z możliwych. Skończyłam medycynę, zdałam specjalizację z chorób wewnętrznych, obroniłam pracę doktorską. Rozwijałam empatię, umiejętności diagnozy oraz właściwego doboru terapii, budując zaufanie. Było mi z tym dobrze. Nagle – z powodów osobistych – przyszło mi podjąć decyzję o zmianie kierunku zainteresowań zawodowych. Zaczęłam pracę w firmie farmaceutycznej, w świecie, którego reguł zupełnie nie rozumiałam. To był dla mnie przełom. Na początku bardzo bolał, ale miał na mnie i na moje dalsze życie ogromny wpływ. Dzisiaj, po prawie dwudziestu latach pracy w branży farmaceutycznej, mogę powiedzieć, że ten przełom był najlepszym wydarzeniem w mojej historii pracy zawodowej. (...)

 

Pełna treść arytkułu dostępna poniżej w formacie pdf.

 

wywiad_businesswomanlife_dorota_hryniewiecka-firlej.pdf