Dorota Hryniewiecka-Firlej - Kobiecy urok farmacji

kontakt

Pfizer Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa
Kontakt telefoniczny
+48 22 335 61 00
Fax
+48 22 335 61 11
e-mail [email protected]
Kapitał zakładowy Pfizer Polska Sp. z o.o.
33 860 000 zł
NIP
521-31-15-586
Regon
011225176

Kapitał zakładowy Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
11 050 000 zł
NIP
521-33-28-885
Regon
140038400

Z Dorotą Hryniewiecką-Firlej, prezes zarządu Pfizer Polska, rozmawia Diana Wojcieska

magazyn "Businesswoman Life" wrzesień 2016

 

 

DW: Jest Pani związana z branżą farmaceutyczną od dwudziestu lat. Jaka jest Pani zdaniem rola kobiety we współczesnej farmacji?


DHF: Poszukiwanie odpowiedzi na tak postawione pytanie ułatwię sobie sformułowaniem
hipotezy: im większa feminizacja zawodu w farmacji, tym większe postępy w tej branży. Obrona powyższego twierdzenia wymaga posługiwania się słowem „farmacja” w najszerszym jego znaczeniu. Farmacja to nauka o lekach, to twórcza i partnerska współpraca z pozostałymi pracownikami ochrony zdrowia, to przecież też apteka, to stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, szkolenia, specjalizacje, samokształcenie, to również proces wymagający zarządzania. Farmacja więc w sposób niejako naturalny „staje się kobietą”.


DW: A jak ocenia Pani rolę kobiety na najwyższych szczeblach zarządzania w branży farmaceutycznej?


DHF: Na podstawie obserwacji znanych mi pań, które pełnią funkcje prezesów, i refleksji nad samą sobą, mogę powiedzieć, że – w porównaniu z mężczyznami – łatwiej nawiązujemy relacje międzyludzkie, częściej konsultujemy nasze decyzje, bardziej troszczymy się o rozwój pracowników i częściej uwzględniamy różne punkty widzenia. Mężczyźni kreślą scenariusze, snują plany, wymyślają sposoby, ale ktoś musi make it happen. To właśnie my, kobiety. Badania i praktyka wykazują, że im więcej kobiet na najwyższych szczeblach zarządzania w branży farmaceutycznej, tym lepsze rezultaty
biznesowe.

 

Pełna treść artykułu dostępna poniżej w formacje pdf.

dorota-hryniewiecka-firlej-kobiecy-urok-farmacji.pdf