Dorota Hryniewicka – Firlej ponownie wybrana na Prezesa Zarządu INFARMY

kontakt

Pfizer Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa
Kontakt telefoniczny
+48 22 335 61 00
Fax
+48 22 335 61 11
e-mail [email protected]
Kapitał zakładowy Pfizer Polska Sp. z o.o.
33 860 000 zł
NIP
521-31-15-586
Regon
011225176

Kapitał zakładowy Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
11 050 000 zł
NIP
521-33-28-885
Regon
140038400

 

20 czerwca 2018 roku, podczas Walnego Zgromadzenia Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA* wybrany został nowy skład Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Sądu Dyscyplinarnego na kadencję 2018-2020.  Funkcję Prezesa Zarządu ponownie powierzono Dorocie Hryniewieckiej - Firlej Prezes Zarządu Pfizer Polska. Ponowny wybór na tak ważną funkcję jest dowodem uznania dla jej zaangażowania i intensywnej pracy na rzecz rozwoju innowacyjnego rynku farmaceutycznego w Polsce i oznaką zaufania dla firmy Pfizer.


„Cieszę się, że będę miała okazję do dalszej, wytężonej pracy z Zarządem i Radą Nadzorczą. Pracy opartej na budowaniu platformy dialogu, uwzględniającej również odmienne stanowiska i prowadzącej do budowania wspólnego stanowiska INFARMY. Chcemy – jako INFARMA – pozostawać aktywnym uczestnikiem publicznej debaty w zakresie najlepszych rozwiązań na rynku ochrony zdrowia, począwszy od szeroko pojętej profilaktyki, a skończywszy na dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z korzyścią dla pacjentów i systemu. Z wielką nadzieją uczestniczymy w ogólnonarodowej debacie Ministra Zdrowia pt.: „Wspólnie dla Zdrowia” – której myślą przewodnią jest budowanie systemu ochrony zdrowia w oparciu o model Value-Based Healthcare”.


Zgodnie ze statutem INFARMY Dorota Hryniewiecka-Firlej będzie pełniła funkcję Prezesa Zarządu przez dwa lata.