Deklaracja Zwalczania Odporności na Antybiotyki (AMR) ogłoszona w Davos

kontakt

Pfizer Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa
Kontakt telefoniczny
+48 22 335 61 00
Fax
+48 22 335 61 11
e-mail [email protected]
Kapitał zakładowy Pfizer Polska Sp. z o.o.
33 860 000 zł
NIP
521-31-15-586
Regon
011225176

Kapitał zakładowy Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
11 050 000 zł
NIP
521-33-28-885
Regon
140038400

21 stycznia 2016 r., podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w Szwajcarii, ogłoszono Deklarację Zwalczania Odporności na Antybiotyki (AMR), podpisaną przez 85 firm i 9 stowarzyszeń z branży farmaceutycznej, biotechnologicznej i diagnostycznej. Deklaracja wzywa  rządy państw do współpracy z biznesem przy  opracowaniu nowych polityk zarządzania kwestią antybiotyków, dostępu do antybiotyków włącznie ze szczepionkami oraz nowych sposobów finansowania badań nowych antybiotyków. Firma Pfizer była jednym z inicjatorów Deklaracji AMR.

Często nie docenia się kluczowej roli, jaką odgrywają antybiotyki i szczepionki w nowoczesnej medycynie, ale ich moc jest zagrożona przez wzrost odporności na antybiotyki. Jeśli antybiotyki przestają działać, nawet najmniejsza infekcja może zamienić się w poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia. Sygnatariusze Deklaracji zobowiązali się do:

  1. Działań mających na celu zahamowanie rozwoju odporności na antybiotyki
  2. Inwestycji w badania i rozwój, aby odpowiedzieć na potrzeby pacjentów
  3. Poprawy dostępu do leków i szczepionek

Deklaracja AMR będzie platformą do dyskusji podczas spotkań przywódców G7 i G20 w Japonii jesienią tego roku oraz Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu br. Warto podkreślić, że po raz pierwszy globalna platforma AMR uzyskała poparcie tak dużej grupy firm farmaceutycznych i Europejskiej Federacji Firm i Stowarzyszeń Farmaceutycznych.