Światowa centrala:

Manhattan, Nowy Jork

W Polsce

od 60 lat

map
pointer first
pointer sec
2017
Karta Różnorodności
X

Pfizer w Polsce przystąpił do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności, europejskiej inicjatywy na rzecz promocji i rozpowszechniania polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

2015-2016
Pfizer w zarządzie INFARMY
X

Dorota Hryniewiecka-Firlej, Prezes Pfizer Polska, została wybrana na Wiceprezesa Platformy Farmaceutycznej Pracodawców RP, a rok później – na Wiceprezydenta Rady Pracodawców RP na lata 2016-2021. W tym samym roku Dorota Hryniewiecka- -Firlej została Prezesem Zarządu INFARMY.

2014
Kodeks Przejrzystości EFPIA
X

Pfizer, będący w europejskim zrzeszeniu innowacyjnych firm farmaceutycznych EFPIA, podpisuje wraz z innymi członkami stowarzyszenia Kodeks Przejrzystości – dokument określający zasady publicznego udostępniania informacji na temat współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia. Publikacja pierwszego raportu miała miejsce dwa lata później, w 2017 r.

2012
Prix Galien dla PREVENAR 13
X

Spółka Pfizer Polska otrzymała nagrodę Prix Galien dla PREVENAR 13 w kategorii „Innowacyjna szczepionka”. W tym samym roku globalnie, także w Polsce, zostaje wdrożona kultura organizacyjna OWNIT!

2010
Zmiana siedziby firmy
X

Siedziba firmy zostaje przeniesiona na ul. Postępu 17B. Spółka kontynuuje i rozwija swoją działalność w zakresie prowadzenia badań klinicznych w dziedzinie nauk medycznych i farmacji.

2009
Pfizer przejmuje Wyeth
X

15 października 2009 r. Pfizer przejmuje Wyeth, tworząc tym samym firmę o coraz szerszym polu działania i przejmując coraz nowsze obszary terapeutyczne i produkty, w tym biosimilary, oraz portfolio produktów OTC (m.in. multiwitaminy Centrum). W związku z globalnym połączeniem firm proces integracji został zainicjowany również na polskim rynku.

2008
Przystąpienie do KDP PF
X

Wraz z przedstawicielami wiodących firm farmaceutycznych, będących członkami związku INFARMA, Pfizer przystępuje do Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego.

2005
Powstaje Pfizer Trading
X

W 2005 r. z działalności Pfizer Polska wyodrębniona zostaje działalność handlowa i powstaje spółka Pfizer Trading.

2003
Pfizer łączy się z Pharmacia
X

Kolejne połączenie, tym razem z firmą Pharmacia. Powstaje jedna, prężnie rozwijająca się firma i jedna z najbardziej wartościowych firm na rynku. Na świecie, z nakładem środków na badania w wysokości 7,1 mld dolarów w 2003 r., Pfizer staje się największą firmą farmaceutyczną skupioną na badaniach i odkrywaniu innowacyjnych leków.

2000
Przejęcie firmy
X

W 2000 r. firma Pfizer przejmuje firmę Warner Lambert, tworząc tym samym najszybciej rozwijającą się firmę farmaceutyczną na świecie. Częścią grupy Pfizer staje się także Parke-Davis, w Polsce w miejsce Pfizer Corporation powstaje Pfizer Polska. W tym okresie Pfizer Polska, poza podstawową działalnością, jaką jest sprzedaż leków i informacja medyczna, prowadzi również szeroko zakrojone badania kliniczne. Posiada w swoim portfolio ok. 90 zarejestrowanych produktów oraz zatrudnia ok. 380 osób, w tym 230 przedstawicieli medycznych.

1999
Zmiana siedziby
X

W listopadzie 1999 r. polska spółka Pfizer przeniosła swoją siedzibę na ulicę Rzymowskiego 28, gdzie pozostała do 2010 roku.

1976
Pfizer Coropration
X

W 1976 r. firma zaistniała na polskim rynku pod własną nazwą. Jako Pfizer Corporation, z siedzibą przy ul. Lektykarskiej 28, zatrudniała 10 osób, w tym 2 przedstawicieli medycznych. W tym czasie powstały też jednoosobowe zalążki pionów: medycznego, weterynaryjnego, marketingu oraz księgowości. Głównym celem firmy nadal była działalność informacyjna skierowana do szpitali i lekarzy.

1958
Pfizer w Polsce
X

Firma Pfizer pojawiła się na polskim rynku w 1958 r., jako uczestnik organizacji państwowej zrzeszającej przedstawicielstwa zagranicznych producentów. Początkowo była reprezentowana jednoosobowo przez Doradcę Medycznego, który pracował w mieszkaniu przy ul. Marszałkowskiej 140. Jego główną aktywnością były działania informacyjne skierowane do szpitali. Dodatkowo, jak pozostałe firmy farmaceutyczne działające na polskim rynku w tamtym okresie, firma Pfizer dostarczała do państwowych kanałów dystrybucyjnych leki wydawane na receptę, w tym głównie antybiotyki. Dla klientów indywidualnych, w sklepach należących do Banku PKO lub tzw. pewexach i baltonach, dostępne były takie produkty jak Visine i Ben-Gay.