Proces powstawania leku

Drug Discovery and Development:
Understanding the R&D Process

Opracowanie nowego leku trwa nawet 12–15 lat i pochłania do 1,3 miliarda dolarów.
blok : 1 kolumna : pusty -
Faza 2

Faza 2

>
X

Badania skupiają się na skuteczności leku; określenie idealnej dawki i metody podawania.

podsumowanie

podsumowanie

Innowacyjny lek

Innowacyjny lek

>
X

Innowacje farmaceutyczne umożliwiają ludziom prowadzenie dłuższego i zdrowszego życia. Pozwalają również uniknąć często ciężkiego, nieprzyjemnego i drogiego leczenia. Dzięki zastosowaniu w leczeniu chorób i ich profilaktyce leki innowacyjne wnoszą dużą wartość do społeczeństwa, wartość przewyższającą ich koszt. To dlatego produkty farmaceutyczne są ważnymi elementami systemu opieki zdrowotnej.

Wiele ciężkich chorób jest z powodzeniem leczonych z użyciem metod biofarmaceutycznych. Leczenie wielu chorób przewlekłych jest kluczowe dla poprawy jakości życia pacjentów, może się też okazać pomocne w kontrolowaniu rosnących kosztów opieki zdrowotnej. Co więcej, szczepionki również stanowią niezbędny element poprawy jakości życia, ponieważ pozwalają zapobiec wystąpieniu choroby. 

Odkrywanie leku

Odkrywanie leku

>
X

W trakcie prac w laboratoriach stwierdzane są obiecujące właściwości związków chemicznych. Rozpoczynają się eksperymenty laboratoryjne.

Faza 3

Faza 3

>
X

Wyniki wcześniejszych badań są oceniane w większych populacjach w badaniach randomizowanych. Przeprowadza się analizę stosunku korzyści do ryzyka.

Faza 1

Faza 1

>
X

Lek eksperymentalny jest badany po raz pierwszy w badaniach klinicznych prowadzonych u ludzi - zdrowych ochotników.

Rejestracja

Rejestracja

>
X

W przypadku wyników badań uzasadniających stosowanie leku odbywa się złożenie wniosku do właściwych organów rejestracyjnych oraz dopuszczenie leku do obrotu

Drug Discovery and Development:
Understanding the R&D Process

Zaledwie pięć spośród 10.000 badanych związków kwalifikuje się do przeprowadzenia badań klinicznych u ludzi, a do stosowania u pacjentów zatwierdzany jest zwykle tylko jeden z początkowej grupy 10.000 ”kandydatów”.