Misja

X

Pfizer inwestuje ponad 7 miliardów dolarów rocznie w badania naukowe i rozwój nowych produktów w ramach większej liczby obszarów terapeutycznych niż jakakolwiek inna firma w tej gałęzi

przemysłu. Firma współpracuje z ponad 250 partnerskimi ośrodkami badań i rozwoju na całym świecie.

Krzysztof,
Dział współpracy ze szpitalami

Jesteśmy czasem jak pogotowie, potrafimy dowieźć lek do apteki szpitalnej, w której pacjent na niego czeka.
Pracodawcy RP

Pracodawcy RP

Katarzyna,
Dział ds. Personalnych

Nasi pracownicy przyczyniają się do sukcesu Pfizer na świecie. Chcemy pozyskać pracowników, którzy mają wysoką motywację do działania.