Kodeks Przejrzystości

Na następnej stronie opublikowane są dane Kodeksu Przejrzystości EFPIA, dokumentujące współpracę firmy Pfizer Polska z Organizacjami ochrony zdrowia i Przedstawicielami zawodów medycznych. Pfizer Polska jest administratorem tych danych i zostały one podane do wiadomości publicznej zgodnie z polityką Pfizer, oraz na podstawie udzielonych zgód. Kopiowanie, drukowanie, publikowanie i jakiekolwiek przetwarzanie tych danych bez pisemnej zgody firmy Pfizer jest zabronione, stanowi naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych i jest zagrożone sankcją prawną.
 
Zapoznałem się z powyższą informacją, akceptuję ją i przechodzę dalej.