Praktyki studenckie

Współpraca z uczelniami

Pozyskiwanie pracowników z wysokimi kwalifikacjami i wiedzą stało się naszym priorytetem jako pracodawcy z wyboru. Pfizer czynnie angażuje się we współpracę z wiodącymi ośrodkami akademickimi w Polsce w ramach organizowanego Programu Staży i Praktyk. W ramach współpracy m.in. z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym uczestniczyliśmy w Medycznych Targach Pracy, podczas których prezentowaliśmy profil naszej firmy i obszary, w jakich Pfizer jest czynnie zaangażowany, takie jak rozwój i innowacyjność. Ponadto angażujemy się w cykle spotkań ze studentami, np. „Spotkania z medycznym rynkiem pracy” organizowanych przez WUM, tak aby studenci i absolwenci mieli okazję zapoznać się z Pfizer jako pracodawcy otwartego na współpracę ze środowiskiem uniwersyteckim i chcącego wspierać młodych ludzi w wejściu na rynek pracy.

 

W 2013 roku Pfizer otrzymał po raz kolejny nagrodę w rankingu najlepszych pracodawców w obszarze Medycyny i Farmacji przyznawanych przez wszystkich studentów w Polsce w ramach badania Universum Student Survey.