Obszary terapeutyczne

X

Łagodny rozrost stercza (BPH) należy do najczęstszych chorób urologicznych mężczyzn i jest związany z wiekiem. U prawie połowy mężczyzn po 60 roku życia mogą występować objawy kliniczne BPH, powodując znaczne obniżenie jakości życia, a powikłania, takie jak nawracające infekcje dróg moczowych, kamica pęcherza moczowego czy zakażenia nerek przyczyniają się do pogorszenia stanu zdrowia. Głównym i najczęściej występującym objawem sugerującym BPH jest utrudniony odpływ moczu z pęcherza moczowego.

Narządem objętym chorobą jest gruczoł krokowy, nazywany też sterczem lub prostatą, występujący jedynie u płci męskiej. Gruczoł ten zlokalizowany jest tuż poniżej pęcherza moczowego dookoła cewki moczowej. Funkcją gruczołu krokowego jest wytwarzanie wydzieliny, która upłynnia spermę i uodparnia ją na kwaśne pH środowiska pochwy. Dodatkowo skurcz mięśni gładkich prostaty zapobiega wydostawaniu się moczu do cewki moczowej podczas stosunku płciowego.

Zobacz pełen opis


Zaloguj się aby przejść do listy produktów
X

Firma Pfizer jest niekwestionowanym liderem w terapii zapalnych schorzeń reumatycznych. Firma posiada w swoim portfolio leki konwencjonalne , stosowane od wielu lat w terapiach reumatologicznych, oraz leki najnowszej generacji, w produkcji których wykorzystuje się możliwości inżynierii genetycznych - preparaty biologiczne. 

Firma cały czas inwestuje w programy naukowe w celu wynalezienia i wprowadzania na rynek nowych,

przełomowych molekuł. Efektem tak szeroko zakrojonych badań klinicznych, jest wprowadzenie na wielu rynkach światowych (m. in. USA, Japonia, Szwajcaria, Rosja, Turcja) pierwszego w swojej klasie leku, który odmieni dotychczasową terapię RZS o przebiegu umiarkowanym i ciężkim.

Zobacz pełen opis


Zaloguj się aby przejść do listy produktów
X

Ból to jedna z naturalnych reakcji naszego organizmu. Sygnalizuje on nieprawidłowe stany organizmu lub działanie zewnętrznych czynników uszkadzających. 

Według definicji Międzynarodowego Stowarzyszenia Badania Bólu (IASP) ból to „nieprzyjemne doznanie zmysłowe i emocjonalne związane z aktualnie występującym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek, albo opisywane w kategoriach takiego uszkodzenia". 

 

W praktyce oznacza to, że ból jest normalną biologiczną reakcją, która pozwala bronić integralności organizmu przed potencjalnie szkodliwym bodźcem środowiskowym. Ból jest jednak również odczuciem subiektywnym i może być modyfikowany przez czynniki psychologiczne i emocjonalne. 

Czasami ból przestaje spełniać rolę układu sygnalizacyjnego (tzw. ból pozytywny, który chroni przed uszkodzeniem organizmu i informuje o chorobie), i staje się objawem przynoszącym choremu niepotrzebne cierpienie i wywierającym negatywny wpływ na jego osobowość (tzw. ból negatywny, uporczywy, powracający, często towarzyszący chorobie przewlekłej).

Zobacz pełny opis


Zaloguj się aby przejść do listy produktów
X

Choroby  serca i naczyń są jednymi z najczęstszych chorób nękających ludzkość. Do chorób serca i naczyń należą między innymi takie jednostki chorobowe jak: nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, zawał serca, niewydolność serca,  zaburzenia rytmu serca:  np. migotanie przedsionków,  inne choroby mięśnia sercowego,   miażdżyca, choroby naczyń, udar mózgu.

Choroby serca i naczyń są też główną przyczyną przedwczesnej śmierci wielu ludzi. Według danych WHO w 2005 roku umarło z powodu chorób serca i naczyń 17, 5 miliona ludzi na świecie (w 1990 roku liczba ta wynosiła 14,4 miliona)...

Zobacz pełen opis


Zaloguj się aby przejść do listy produktów
X

Firma Pfizer ma bogatą tradycję w dziedzinie syntezy i komercjalizacji antybiotyków i chemioterapeutyków w obszarze leczenia ciężkich, zagrażających życiu zakażeń bakteryjnych i grzybiczych.

Na tym polu stale trwa wyścig między zmiennością drobnoustrojów, a możliwościami terapeutycznymi antybiotyków, dlatego leczenie zakażeń szpitalnych jest coraz trudniejsze i niejednokrotnie zakończone niepomyślnie dla chorego. Sukces, jaki odnosiły antybiotyki w drugiej połowie XX w. okazał się dość krótkotrwały, ponieważ

drobnoustroje uruchomiły genetyczne systemy adaptacyjne, warunkujące rozwój wciąż nowych mechanizmów oporności.

 

Firma Pfizer w obliczu tych zagrożeń odkryła i wprowadziła na rynek kolejne generacje leków przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych, których mechanizm działania umożliwia aktywność wobec wielu drobnoustrojom opornym na tradycyjne antybiotyki, a także prowadzi szeroką działalność edukacyjną wśród lekarzy na temat zasad profilaktyki, diagnostyki i algorytmów terapeutycznych.


Zaloguj się aby przejść do listy produktów
X

Istnieje wiele leków, które zrewolucjonizowały medycynę. Antybiotyki wyeliminowały wiele przypadków zakażeń będących dawniej jedną z głównych przyczyn zgonów. Leki znieczulające umożliwiły rozwój chirurgii. Wprowadzenie leków przeciwnowotworowych spowodowało, że rak nie zawsze oznacza wyrok śmierci. Przykłady można by mnożyć. Jednak szczególne miejsce w rozwoju medycyny odegrały szczepionki. Od chwili wprowadzenia do praktyki medycznej, szczepienia ochronne znacząco zmniejszyły liczbę zachorowań na groźne choroby zakaźne, ratując rocznie miliony dzieci na całym świecie.

Szczepienia praktycznie wyeliminowały takie choroby jak ospa prawdziwa, błonica czy polio. Zaniechanie szczepień, a tym samym zmniejszenie liczby uodpornionych osób, grozi powrotem epidemii. Przykładem mogą być wydarzenia, które miały miejsce na Ukrainie w 1995 roku - z powodu zaniechania szczepień, na błonicę zachorowało tam 5 tys. osób, z czego 200 zmarło.

Zobacz pełny opis


Zaloguj się aby przejść do listy produktów
X

Dział Onkologii firmy Pfizer zaangażowany jest w proces badawczo-rozwojowy innowacyjnych opcji terapeutycznych poprawiających perspektywy leczenia pacjentów z chorobą nowotworową. Badania naukowe prowadzone przez firmę Pfizer, koncentrują się przede wszystkim na spersonalizowanym podejściu do leczenia każdego pacjenta oraz na odpowiednim dostosowaniu terapii w oparciu o molekularną i/lub biologiczną charakterystykę choroby.

Głównym celem badań jest opracowywanie substancji, które mogą zwiększyć szanse przeżycia pacjentów. Dział onkologii firmy Pfizer aktywnie współpracuje z organizacjami i stowarzyszeniami , zarówno środowisk lekarskich, jak i pacjenckich, w celu ułatwienia dostępu pacjentów i badaczy do badań klinicznych oraz dostępu do nowych leków oraz metod terapeutycznych.

Zobacz pełny opis


Zaloguj się aby przejść do listy produktów